Titel van de les

advertisement
HET GRIEZELWOORDENVERHAAL
Lesdoelen
-
Inleven in een griezelige situatie.
Prenten en pictogrammen associëren bij situaties uit een klankverhaal.
Gebruik makend van de stem, het lichaam, gebruiksvoorwerpen en
instrumenten gepaste geluiden maken bij een pictogram of prent.
Een verhaal uitbeelden zonder woorden.
Via lichaamstaal een bepaald gevoel weergeven.
Zich volledig uiten voor de klasgroep.
Hun werk tegenover een ander werk kritisch analyseren
Materiaal
-
Kaarsen, dekens, een duister lokaal
Muziekfragment: Within Temptation – Nightwish
Een fragment uit een griezelfilm
Prenten van geluiden uit het klankverhaal
Voor het laatste deel van de les: zaklampen en filmcamera
Leeftijdsgroep
-
Het eerste deel van de les kan al vanaf het tweede leerjaar
De volledige les kan vanaf het vierde leerjaar.
Lesduur
-
Deel I 30’
De hele les
Leerplan
-
-
-
Lesverloop
Deel I
100’
VVKBaO:
1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 5.4, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1,
12.4, 13.2
OVSG: muziek beluisteren 1.1
stemvorming 3
muziek vastleggen: 1.1, 1.3, 2.1
spelen op instrumenten: 1, 2, 4
ARGO: 2.4, 2.2, 2.5,
-
Lkr vraagt de lln een kring te maken en te gaan zitten. lkr steekt de kaarsen
en maakt de ruimte donker.
-
Lkr vertelt:
Jullie moeten even indenken dat we nu in een zeer groot donker bos zitten,
bij een kampvuur. Overal in het bos horen we griezelige geluiden en er was
1 iemand die een griezelverhaal zou gaan vertellen.
-
Lkr zet de muziek zachtjes op en vertelt:
-
Op een nacht schrok ik wakker, de wind HUILDE in de schoorsteen en de
vensterluiken KLAPPERDEN. Een uil kraste. Plotseling ROMMELDE de
donder. GEMEEN GELACH klonk op. Ik zat bevend rechtop in bed.
Ergens in het huis KNALDE een deur dicht. Een andere deur BONKTE.
Iets of iemand liep beneden rond!
Plotseling KRAAKTE de trap…
Ik deed alsof ik niet bang was en NEURIEDE EEN LIEDJE. Ik ZONG EEN
LIEDJE, maar zodra ik stopte weerklonken VOETSTAPPEN in de hal. Ik
verstopte me onder de dekens, maar hoorde nog steeds die griezelige
geluiden, die zal ik nooit vergeten:
Een ANGSTWEKKEND GEGROM, gevolgd door een
VERSCHRIKKELIJKE SCHREEUW! Plotseling KNARSTE de deurklink
luid. Ze werd naar beneden gedrukt!
Een DOFFE KLOP op de deur….
Lkr blijft even stil en roept dan in de groep BOE!
De lkr laat de lln even ontspannen.
Lkr: wie was er geschrokken?
-
-
-
-
-
Deel II
-
-
-
Deel III
-
-
-
Evaluatie
-
Lkr: jullie hebben allemaal gehoord dat ik in mijn verhaal de nadruk gelegd
heb op sommige woorden. Ik heb prenten meegebracht die deze woorden
uitbeelden.
Wij moeten uitvissen welk geluid we aan elk prent gaan geven!
Lkr en lln zoeken naar de geluiden die ze bij elke foto zullen maken. De
geluiden worden geoefend. (het verhaal wordt gespeeld zonder verteller)
De prenten komen in de volgorde van het verhaal aan het bord
Het geluidenverhaal wordt een paar keer geoefend zodat elke lln goed
weet welk geluid hij bij elke prent kan maken.
Het verhaal wordt nu gespeeld met de lkr als verteller en de lln die de
geluiden nabootsen.
Lkr: hoe kunnen we nu ook nog met bewegingen werken in ons
griezelverhaal? Zouden we iemand ons verhaal kunnen laten spelen terwijl
wij de geluiden maken en de lkr het verhaal vertelt?
Hoe zouden we dat kunnen doen?
Lkr overloopt het verhaal met de lln en laat telkens een lln een handeling
uitvoeren die kan uitgebeeld worden uit het verhaal.
Lkr vertelt en de helft van de lln spelen het verhaal door het uit te beelden,
de andere helft bootst de geluiden na.
Er wordt afgewisseld.
Lkr laat nu de lln het verhaal spelen met de geluiden en bewegingen en
filmt dit alles. Nu wordt het verhaal niet meer verteld! De geluiden en de
bewegingen zullen “zeggend” genoeg zijn.
Opmerking: er kan ook gewerkt worden met digitale foto’s, die kunnen nog
bewerkt worden via eenvoudige computerprogramma’s.
Een groep lln bootst de geluiden na, een tweede zorgt voor een griezelige
belichting met lampen en zaklampen, een derde voor de bewegingen en
het toneel.
Eventueel wordt er afgewisseld.
Lkr laat de filmpjes die ze gemaakt hebben aan de klas zien, daarna toont
de lkr een stukje van een griezelfilm en vraagt aan de lln welke
gelijkenissen er te zien zijn tussen onze klasfilm en de griezelfilm.
Download