Inkomsten uit overig werk

advertisement
Centrale administratie

Postbus 2543
6401 DA Heerlen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Datum
3 maart 2015
Uw kenmerk
BSN
Kenmerk
IH14 – ROW2
Betreft
Inkomsten uit overig werk in uw aangifte 2014
Geachte <heer/mevrouw> <Naam>,
De afgelopen jaren hebt u in uw aangifte inkomstenbelasting een negatief bedrag ingevuld bij het onderdeel
'Inkomsten uit overig werk'. Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen dit onderdeel goed invult. Daarom vragen
wij u om hierop extra te letten als u uw aangifte 2014 doet. Zo voorkomt u dat u later moet bijbetalen.
Wat zijn inkomsten uit overig werk?
Inkomsten uit overig werk zijn bijvoorbeeld inkomsten als freelancer, gastouder of artiest. Beperkte
inkomsten uit verkoop via internet of vergoedingen die u krijgt als u soms lesgeeft of klussen verricht voor
iemand anders, kunnen ook gelden als inkomsten uit overig werk. Dit is het geval als het geen inkomsten
zijn uit werk in loondienst, of inkomsten die u ontvangt als ondernemer. Inkomsten uit overig werk zijn géén
vergoedingen die u krijgt voor activiteiten in de hobby- en familiesfeer.
Welke kosten mag u aftrekken?
U mag alleen kosten aftrekken die direct te maken hebben met uw inkomsten uit overig werk. Dit zijn
bijvoorbeeld autokosten of belkosten. Als u dure apparatuur hebt aangeschaft, kunt u een deel van de
kosten verspreid over enkele jaren aftrekken. Belangrijk is wel dat de kosten in verhouding staan tot de
opbrengsten. Hebt u bijvoorbeeld een duur fototoestel gekocht? Maar verkoopt u slechts enkele foto's per
jaar? Dan mag u de kosten niet aftrekken
Blijven uw inkomsten diverse jaren lager of gelijk aan uw kosten? Dan zien wij uw inkomsten als inkomen
uit de hobby- of familiesfeer. U hoeft die inkomsten niet op te geven, maar u mag de kosten ook niet
aftrekken.
Welke kosten mag u niet aftrekken?
Kosten die u niet mag aftrekken van uw inkomsten uit overig werk zijn onder andere:
 kosten en inrichting van een werkruimte in uw woning
In een zeer beperkt aantal gevallen mag u deze kosten wel aftrekken. Met het hulpmiddel
'Werkruimte in de woning' gaat u na wanneer dit mag. U vindt het hulpmiddel via
belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte.
 kosten die u maakt voor uw werk in loondienst
Bijvoorbeeld advocaatkosten vanwege een procedure tegen een werkgever.
 kosten voor een hobby of andere privédoeleinden
 boetes
Wel aftrekbaar, maar niet bij inkomsten uit overig werk
Sommige giften en bepaalde ziektekosten kunt u wel aftrekken in uw aangifte, maar niet bij inkomsten uit
overig werk. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn aftrekposten waar u alleen recht op hebt als u bij
ons staat geregistreerd als ondernemer voor de inkomstenbelasting en aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Uw btw-aangiften
U staat bij ons geregistreerd als ondernemer voor de btw, maar in uw btw-aangiften van de afgelopen jaren
hebt u aangegeven dat u geen omzet hebt gemaakt. Verwacht u in 2015 ook geen omzet te maken? En is
er voor u geen sprake van een bijzondere vrijstelling of regeling, zoals de landbouwregeling? Dan
adviseren wij u zich uit te schrijven als ondernemer. Zo voorkomt u dat u onterecht ontvangen teruggaven
moet terugbetalen.
U kunt uw onderneming uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Die geeft dit vervolgens aan ons door.
Zodra wij uw registratie als ondernemer beëindigen, krijgt u daarvan bericht. Staan er ondertussen nog
aangiften voor u klaar? Dan moet u die wel indienen, ook als u geen omzet had. U kunt zien of er aangiften
klaarstaan door in te loggen als ondernemer via belastingdienst.nl.
Uw aangifte inkomstenbelasting over 2014
Als u digitaal aangifte doet, hebben wij veel gegevens alvast voor u ingevuld. Controleer altijd of deze juist
en volledig zijn en pas de gegevens zo nodig aan, voordat u uw aangifte verstuurt. Besteedt u uw aangifte
uit aan een adviseur? Controleer ook dan of de gegevens kloppen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over inkomsten uit overig werk? Zoek dan op 'Resultaat uit overig werk' op
belastingdienst.nl. Hebt u nog vragen over uw aangifte? Kijk dan op belastingdienst.nl/aangifte.
Hoogachtend,
de inspecteur
M.H.J. Crooijmans
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards