Middelengebruik en gokken onder jongeren en volwassenen met

advertisement
Middelengebruik en gokken onder jongeren
en volwassenen met een licht verstandelijke
beperking in de regio Rotterdam
Alice Hammink, MSc
Dr. Ir. Carola Schrijvers
30 oktober 2012
Stichting de VraagBaak
Rijnmond
Wat weten we al?
• LVB: IQ 50-85 én bijkomende problematiek
• Vergelijkbaar met algemene bevolking op:
– Middelengebruik
– Risicofactoren voor (overmatig) gebruik
Waarom dit onderzoek?
• Risicofactoren komen vaker voor onder
mensen met LVB
• Grotere kans op overmatig gebruik
• Grotere kans op schadelijke gevolgen van het
middelengebruik
• Wat is er al aan hulp beschikbaar voor deze
groep?
Doel van het onderzoek
• In kaart brengen van de aard en omvang van
het middelengebruik en gokken onder
jongeren en volwassenen met LVB in de regio
Rotterdam
• In kaart brengen van de zorgbehoeften van
mensen met LVB die middelen gebruiken en
de aansluiting van het huidige zorgaanbod
hier op
Het onderzoek
• Twintig interviews
– 15 professionals
– 5 mensen met LVB (die middelen gebruiken)
• Vier settings:
•
•
•
•
Maatschappelijke opvang (alleen volwassenen)
(L)VG-zorg (alleen jongeren)
Verslavingszorg
MEE Rotterdam
Aard en omvang van
middelengebruik en gokken
Kenmerken van het gebruik
• Komt meer voor onder zwakbegaafden
• Jongeren vaker softdrugs, volwassenen vaker
alcohol
• Harddrugs (geen opiaten) en gokken:
incidenteel
• Beginnen gebruik onder sociale invloed, later
uit gewoonte, zelfmedicatie, om problemen te
vergeten
Kenmerken van het gebruik
• Verergeren van gebruik door o.a.:
– Problemen thuis
– Invloed van vrienden
– Stresserende gebeurtenissen
• Problemen op verschillende gebieden (als
gevolg van middelengebruik)
Zorgbehoeften en zorgaanbod
Zorgbehoeften doelgroep
• Wat denken de professionals?
– Luisterend oor, begrip
– Hulp bij minderen of stoppen
– Aansluiting bij belevingswereld
• Wat zeggen de cliënten?
• ‘Laat me maar met rust’
• Zelfstandig wonen of passende
woonvoorziening
1. MEE Rotterdam
• Doorverwijsfunctie
• Geen geschreven middelenbeleid
• Cursus voor medewerkers (door Bouman
GGZ)
• Voorlichting cliënten (maar geen opkomst)
• Woonvoorzieningen voor jongeren en
volwassenen met LVB en middelengebruik
2. (L)VG-zorg
•
•
•
•
Weinig geschreven middelenbeleid
Trend van verbieden naar begeleiden
Cursus medewerkers (door Bouman GGZ)
Leefstijltraining Youz – Pameijer
• Concreet benoemen middelengebruik
• Aansluiting met verslavingszorg
3. Verslavingszorg
• Weinig concreet aanbod voor LVB’ers
– Contextbenadering
– Toenemend aandacht voor psychoeducatie
• LVB is niet altijd vastgesteld
• M.n. jongeren: samenwerking (L)VG-zorg
• ‘Tools’ voor gesprekken met LVB’ers
• Doorverwijzing naar woonvoorzieningen is
lastig
Maatschappelijke opvang
• Aparte 24-uursvoorziening LVB’ers: het
Kreekpad (LdH)
• Samenwerking met MEE voor diagnose LVB
• Samenwerking met behandelaar cliënt
• Kortere wachttijden voor diagnostisch
onderzoek
• Betere aansluiting vervolgvoorzieningen
Samenvattend
1) Geen geschreven beleid over
middelengebruik en LVB
2) Behoefte aan deskundigheid op het gebied
van LVB (niet VG-zorg) en middelengebruik
(VG-zorg)
3) Behoefte aan woonvoorzieningen,
dagbesteding en werk voor mensen met LVB
en (zwaar) middelengebruik
Meer informatie?
Onderzoeksrapport lezen? www.ivo.nl
: [email protected]
: (010) 425 33 66
Download