Netwerk van groot belang voor jongeren met een licht verstandelijke

advertisement
Netwerk van groot belang voor jongeren met een licht verstandelijke beperking
ondersteuning wordt geboden voor het
gezin en de school kunnen kinderen
mogelijk wel op het reguliere onderwijs
blijven en zich daar, waar nodig met
extra coaching, optimaal ontwikkelen.”
E
en licht verstandelijke beperking is
niet zichtbaar aan de buitenkant.
En ook in het gedrag en taalgebruik
komt de beperking niet altijd tot uiting.
Over het algemeen zullen jongeren niet
zelf aangeven dat zij iets niet begrijpen
of ergens de gevolgen niet van kunnen
overzien. En dat maakt dat mensen
hun niveau vaak te hoog inschatten.
Gaat er daarna iets verkeerd, dan kan
dat leiden tot onbegrip en boosheid
bij de omgeving en een gevoel van
teleurstelling of afwijzing bij de jongere.
Een reeks van dergelijke ‘bevestigingen
van onvermogen’ kan leiden tot ernstig
probleemgedrag.
Hulp op maat
“Hulp op maat is van groot belang”,
vertelt Dirk Verstegen, directeur van het
Landelijk Kenniscentrum LVB. “Er is vaak
extra begeleiding nodig om een opleiding
te kunnen volgen en voltooien. En ook op
het werk is doorgaans hulp nodig. Veel
bedrijven waar deze jongeren werkzaam
zijn, maken daarom gebruik van een
speciale jobcoach. Het merendeel van
de jongeren heeft ook hulp nodig om te
leren wat er allemaal bij komt kijken om
zelfstandig te kunnen wonen.”
naar het onderwijs voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen (ZMOK) of zeer
moeilijk lerende kinderen (ZMLK).
Sociale interactie
Veel jongeren met LVB hebben van
jongs af aan problemen met de
sociale interactie. In combinatie
met de gevoelens van afwijzing en
onvermogen kan daardoor ernstige
gedragsproblematiek ontstaan waardoor
zij niet meer terechtkunnen in het
reguliere onderwijs en worden verwezen
Maar op dat moment is al sprake van
probleemgedrag dat, als de diagnose
LVB in een vroeg stadium wordt gesteld,
mogelijk kan worden voorkomen. “Wij
pleiten ervoor dat in het onderwijs
en bij Jeugdgezondheidszorg bij een
leer- of gedragsprobleem ook wordt
gedacht aan de mogelijkheid van
LVB”, stelt Verstegen. “Als tijdig goede
Vertrouwen
Jongeren met LVB zijn vaak makkelijk te
beïnvloeden. En daarvan wordt helaas
ook regelmatig misbruik gemaakt.
Gelukkig is het ook zo dat zij door hun
vaak onvoorwaardelijke vertrouwen een
sterke band kunnen opbouwen met hun
begeleider. Als zij ervaren dat zij voor
hulp of advies altijd contact kunnen
opnemen met die begeleider, biedt dat
hen de zekerheid die zij nodig hebben om
een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te
bouwen.
Netwerk
De behoefte aan begeleiding is
permanent maar de intensiteit ervan
varieert. Vooral tijdens bijzondere
overgangen in het leven, de life events
zoals de stap van basis- naar voortgezet
onderwijs, van school naar werken,
van thuis naar zelfstandig wonen,
een scheiding of het verlies van een
ouder of partner is, meer hulp nodig.
Het is van groot belang dat zij op die
momenten kunnen terugvallen op hun
netwerk van ouders, familie, vrienden en
zorgprofessionals.
Download