Conferentie Mensenhandel, Ondermijning en

advertisement
Conferentie Mensenhandel, Ondermijning en Loverboyproblematiek
Datum:
16 februari 2017
Tijd:
13.00 – 17.30 uur
Locatie:
Bar Beton Rijnsweerd,
Pythagoraslaan 101 Utrecht
Op donderdagmiddag 16 februari 2017 organiseert het Landelijk Kenniscentrum LVB een conferentie over
hulp aan jonge (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek met een licht
verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek (GGZ).
Meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra
kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys.
Inzichten uit de Aanpak van slachtofferschap mensenhandel/ loverboyproblematiek LVB en GGZ
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Landelijk Kenniscentrum LVB zijn, in nauwe samenwerking
met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging
Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in augustus 2016 het project 'Aanpak slachtofferschap van
mensenhandel/ loverboyproblematiek jeugd-LVB en jeugd-GGZ' gestart. Naast een literatuurstudie hebben
zo’n 80 professionals en ervaringsdeskundigen hun kennis gedeeld over preventie, signalering, registratie,
opvang en behandeling van (potentiële) slachtoffers met een LVB of psychische problematiek, de
samenwerking tussen zorg- en strafrechtketen en de rol van sociale media bij seksuele uitbuiting. Daaruit
ontstaat het volgende beeld: geschat wordt dat een groot deel van de daadwerkelijke slachtoffers van
mensenhandel/loverboyproblematiek een LVB en/of psychische problemen heeft, waaronder met name
traumagerelateerde klachten. Met name meisjes worden slachtoffer, maar ook jongens kunnen slachtoffer
zijn. Mensenhandelaren/loverboys weten precies welke jongeren kwetsbaar zijn en dus makkelijker ingepalmd
en uitgebuit kunnen worden. Ook zijn zij, onder andere met behulp van sociale media, steeds sneller en
agressiever in het proces van ronselen en inpalmen van deze kwetsbare jongeren.
De huidige of reguliere zorg, opvang en behandeling voor (potentiële) slachtoffers, zoals beschreven in de
handreikingen van de commissie Azough uit het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst, blijken echter
nog niet voldoende afgestemd op jongeren met een LVB en op onderliggende psychische problematiek. Deze
handreikingen hebben daarom in dit project een update gekregen zodat ze bruikbaar zijn voor
zorgprofessionals die werken met jongeren met een LVB en/of psychische problematiek in het sociale domein,
de jeugd-GGZ en de LVB-sector. We trekken hierin samen op met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) die
momenteel het project aanpak van loverboyproblematiek door gemeenten uitvoert.
Op donderdagmiddag 16 februari 2017 presenteren we de inzichten en good practices die gedurende het
project in beeld zijn gekomen.
Uitnodiging conferentie
U bent van harte welkom op 16 februari 2017 van 13.00 tot 17.30 uur, zodat u zich onder leiding van
dagvoorzitter Naima Azough kunt verdiepen in:
 Beschermende factoren en risicofactoren die gedurende de levensloop samenhangen met een laag of juist
hoog risico op slachtofferschap (en de wijze waarop mensenhandelaren/ loverboys daarop inspelen)
 Traumadeskundigen die ingaan op de (laatste) ontwikkelingen op het gebied van behandeling van
jongeren met LVB of psychische problemen, waaronder een lezing van Iva Bicanic (Landelijk
psychotraumacentrum UMC, Centrum Seksueel Geweld) ;
 Good Practices: Integrale samenwerkingsverbanden en overlegvormen door de ketens heen door
professionals uit het land (zorgketen, strafrechtketen en mensenhandel);
 De stand van zaken van het project voorkomen van slachtofferschap en ondermijning in het sociale
domein door het Marianne Berger van het NJi;


De visie van de Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer op slachtofferschap en een LVB;
De reactie van staatssecretaris van VWS Martijn Van Rijn (opdrachtgever van het project) op de
aanbevelingen voortkomend uit het project.
Voor wie
Voor bestuurders en beleidsmedewerkers van overheden en zorginstellingen op lokaal en regionaal niveau.
Voor professionals in de sectoren jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz, politie, OM en mensenhandel, die werken
met jongeren die risico lopen op of (vermoedelijk) slachtofferschap zijn van mensenhandel/loverboyproblematiek.
Aanmelden
Meld u aan voor de conferentie via het aanmeldformulier op www.kenniscentrumlvb.nl
U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Ontvangt u deze bevestiging niet, controleer dan
uw ‘ongewenste e-mails’. Inschrijvingen worden op volgorde van ontvangst verwerkt. In de week van 30
januari 2017 ontvangt u het definitieve programma.
U kunt zich tot uiterlijk 30 januari 2017 inschrijven en deelname is gratis.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat het ons weten via [email protected], zodat
we mensen op de reservelijst positief kunnen berichten.
Download