PowerPoint-presentatie

advertisement
Problematisch
middelengebruik
en LVB
31 okt. 2016
WEET WAT JE KAN
Marsja Mulder en Ragna Plomp
WEET WAT JE KAN,
in gesprek over LVB
Psycho-educatie
Lichte Verstandelijke Beperking
Voor cliënt en naasten
Programma vandaag:
Vooral demonstratie en praktische handvaten
Materialen
•
•
•
Werkboeken
Instructiefilm
E-Health
Kort om te beginnen:
LVB, risicofactoren en ontwikkeling module
We slaan over wat vandaag al verteld is….
Uitgangspunt van vandaag
Middelengebruik bij LVB is zorgelijk!
LVB verhoogt risico´s op problemen
O.a. op middelengebruik maar ook op forensisch gebied
Niet onderkennen LVB verhoogt risico´s nog meer,
en/of houdt risico’s in stand.
Overvraging, (zelf) overschatting, stress.
Afwijzen hulp.
Psycho-educatie
Standaard aanbod bij vele stoornissen
•
•
•
•
•
•
Weten: wat is er met me aan de hand?
Wat betekent dat in mijn leven?
Waar moet ik rekening mee houden?
Wat is mogelijk aan behandeling en begeleiding?
Hoe kan ik zelf kiezen?
Wat kunnen mensen om mij heen betekenen?
Ik ben speciaal – voorbeeld op gebied van autisme
Wat maakt psycho-educatie lastig bij LVB?
•
•
•
•
•
Moeite zelfreflectie
Moeite taal, praten over
Moeite abstracte begrippen zoals beperking
Soc. emot. ontw. niveau en zelfbeeld
Door levensverhaal gevoeligheid voor afwijzing
EN: er is ook weinig ‘speciaals’ aan LVB
Ontwikkeling van de module
Aanzet, financiering en door KFZ
Project van Trajectum en Transfore
Adviseurs: cliënten en verwanten
kenniscentrum en hoogleraren
maatschappelijk werk e.a.
Oktober 2013 – februari 2015 ontwikkeltraject
O.a. theoretische onderbouwing, pilots
2015 Start implementatie
2016 E-mental Health versie en instructiefilm
Risicofactoren bij LVB
Deels inherent aan de beperking
(overzicht, planning, coping, zelfsturing)
Deels door comorbiditeit
Deels door levensgeschiedenis
Niet mee kunnen komen in ingewikkelde maatschappij
Motivatie voor behandeling en begeleiding zwak
Belang van beschermende factoren
1
2
3
4
5
Intelligentie
Hechte band kindertijd
Empathie
Coping
Zelfcontrole
6 Werk
7 Vrijetijd
8 Financieel beheer
9 Motivatie voor behandeling
10 Houding tegenover autoriteit
11 Levensdoelen
12 Medicatie
13
14
15
16
17
Netwerk
Intieme relatie
Hulpverlening
Woonsituatie
Toezicht
(SAPROF)
Doelen van de module
•
Besef van aandachtspunten (kennis)
•
Open staan voor hulp (beleving)
•
Hulp vragen (vaardigheden)
• Vergroten van vertrouwen in zichzelf, de
hulpverlening en de toekomst
Ook van belang bij verslaving!
LVB, wat moet ik ermee?
Ervaringsdeskundigheid
De metafoor van de rugzak
Bijna iedereen heeft wel een rugzak.
Zo heeft ook bijna iedereen wel een beperking.
Maar niet iedere beperking is even zwaar.
Om een zware rugzak te dragen moet je sterk zijn.
Maar ook een haalbare weg kiezen.
Zo is dat met een beperking ook.
Invloed ervaringsdeskundigen op voorblad
Pilot
1e ontwerp
definitief
Peilers van de module
Wensen en behoeftes: ervaringsdeskundigen
Feedback gebruikers: trainers en cliënten/patiënten
Onderzoek: Wetenschappelijk onderzoek (weinig)
 vooral practise based
Theorieën:
Forensische theorieën
Richtlijnen effectieve interventies LVB
Vereenvoudigde CGT
Erkenningstraject wordt in gang gezet
Richtlijn effectieve interventies LVB
Wit, Moonen, Douma 2011
1.
Uitgebreidere diagnostiek
2.
Afstemmen van de communicatie
3.
Concreet maken van de oefenstof
4.
Voorstructureren en vereenvoudigen
5.
Betrekken netwerk en hulp bij
generalisatie
6.
Veilige en positieve leeromgeving
Elementen van
Motiverende gespreksvoering
Attitude trainer
Aansluiten bij probleembesef
Oplossingsgerichte benadering
Schaalvragen
Stimuleren tot zelfonderzoek
CGT
Helpende gedachtes
Hardop denken
Aanpassingen aan LVB bij werken met GCT…
• Minder op begrip (wat is dat precies voor een G)
• Minder op zelfreflectie en zelfsturing
• Directievere benadering
• Dus: keuze uit adviezen over gedachten en gedrag
• Meer vanuit de situatie
• Hulp uit systeem bij transfer en generalisatie
Denken is: in stilte iets tegen jezelf zeggen.
Helpend denken wil zeggen:
Zo denken dat het je helpt om verder te komen.
Als je ergens tegenop ziet:
Jezelf aanmoedigen.
Kom op, doorzetten!
Als het lukt:
Jezelf een compliment geven.
Goed gedaan! Ik kan het!
Als het niet lukt:
Jezelf steunen.
Geeft niet, ik heb het geprobeerd.
Motto’s en tips aanreiken
• Hulp vragen is heel gewoon en helpt je verder
• Zoek mensen die je nemen zoals je bent
• Hou rekening met goede tijden, slechte tijden
LVB: niet op je hoofd maar op je dossier
Schaalvragen
Wat vind je van je leven?
Een beroemd persoon met een mooi leven
Iemand uit het nieuws met een naar leven
Je eigen leven
De module 2015
Kosteloos te downloaden materialen
Websites KFZ, Transfore en Trajectum.
•
•
•
•
Een
Een
Een
Een
werkboek voor deelnemers
werkboek voor naasten
trainershandleiding
onderbouwing
Inhoud module 2015/2016
Thema’s voor cliënten
1.
2.
3.
4.
Jezelf leren kennen
LVB in het dagelijks leven
Zelfvertrouwen
Verder komen
Problemen voorkomen
5. Je laten horen
6. Een goede toekomst
Thema’s voor naasten en begeleiders
• Wat is LVB
• Hoe help ik iemand met LVB
• Zorg ook goed voor uzelf
Grotendeels dezelfde info
Wat achtergrondinfo toegevoegd
Dwarsverbanden via invullijsten
Samenvatting
in film
tekst uit film
LVB in het kort
1) LVB is een woord voor hulpverleners
Hulpverleners gebruiken
het woord LVB om jou
de goede hulp te
kunnen geven.
tekst uit film
2) LVB wil zeggen: moeite met leren
en moeite met het dagelijks leven
Je moet dus moeite
doen om alles goed te
laten gaan.
tekst uit film
3) LVB is maar een deel van wie je bent.
Je hebt ook sterke kanten
en goede eigenschappen.
tekst uit film
4) LVB kan het leven lastig maken
en problemen geven.
Maar daar is wat aan te
doen.
tekst uit film
5) LVB vraagt aandacht van jezelf,
en van anderen.
Met hulp waar nodig
ziet je toekomst er goed
uit.
Hoe te implementeren?
Ingrediënten
•
•
•
•
•
Bekendheid met de doelgroep in de instelling
Draagvlak in de instelling (zorgprogramma)
Een organisator of trekker
Selectie en facilitering van trainers (HBO of hoger)
Enkele enthousiastelingen en wat nijvere bijtjes
Eventueel
•
•
Workshop inhuren
Scholing zelf organiseren m.b.v. instructievideo
Te bekijken op youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLVM
bjAZG4qux2eknIApgfB9K0AyZfoyyl
Inhoud instructievideo
(circa 1 uur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introductie
Achtergronden
Ervaringsdeskundigen
Materialen
Inhoud in thema’s
Tips voor trainers
Ervaringen van trainers
Indicaties
Wat mist bij gebruik instructiefilm?
• Model-leren (lastig te ensceneren)
• Trainersvaardigheden oefenen
• Ervaringsoefening
Zelf aan de slag?
Materiaal workshop:
op aanvraag te krijgen
Nieuw in 2016: online module (EMH)
Ontwikkeld door Trajectum, Transfore en Minddistrict
NB: abonnement Minddistrict vereist.
•
•
•
•
Directere aanspreekvorm
Minder tekst, meer visualisatie
Lees meer i.p.v. bijlages
Meer sessies
Okt.– dec. 2016 pilot
Nu volgen er indrukken van de EMH………
Downloaden documenten
www.trajectum.info
www.transfore.nl
Link film
https://www.youtube.com/playlist?l
ist=PLLVMbjAZG4qux2eknIApgfB9K0
AyZfoyyl
Voor vragen
[email protected]
[email protected]
Download