KNWV Jeugdseries 2001

advertisement
HAND / RUG NUMMER
INSCHRIJFFORMULIER
NK IJSSURFEN 2012
GEBRUIK A.U.B. BLOKLETTERS !
Naam
:
Adres
:
Postcode en plaats
:
Lid van vereniging
:
Lid van NVW
: JA / NEE
Zeilnummer volgens licentie
: NED - _________
Geboortedatum en plaats
:
Deelname in categorie
: O Dames O Heren
Telefoonnummer
:
E-mail adres
:
BIJ HET NIET INLEVEREN OF KWIJT RAKEN VAN DE GENUMMERDE LYCRA,
ZAL 50 EURO IN REKENING WORDEN GEBRACHT.
Ik verklaar mij te onderwerpen aan de ISAF Funboard Racing Rules, de bepalingen van het Watersport Verbond en aan alle
andere voorschriften die op dit evenement van toepassing zijn. Tevens verklaar ik op de hoogte te zijn van het feit dat noch de
organisatie noch enige andere partij, betrokken bij de organisatie van de wedstrijden, aansprakelijk is voor enige schade, welke
dan ook, welke direct of indirect in verband met deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan. Als deelnemer doe ik
geheel voor eigen verantwoording en risico mee.
ZORG ALTIJD VOOR VEILIGE SITUATIES, BRENG JEZELF
EN ANDEREN NIET ONNODIG IN GEVAAR !!!!
Datum:
Handtekening deelnemer:
Datum:
Handtekening ouder / voogd indien deelnemer jonger als 18:
(zonder mag je echt niet meedoen als je jonger als 18 bent)
WWW.BOARDGURU.NL
Download