loonwerkerklasse

advertisement
Inschrijfformulier loonwerker klasse Minderhout 2017
De wedstrijd vindt, zaterdag 10 juni, plaats op het terrein gelegen te Hoogstraten aan de
Raamloopstraat 2.
Gegevens deelnemer
Voor- en achternaam:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………
Tel:.........................................................................................................................................................
Gegevens loonwerker
Naam bedrijf…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merk tractor…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Type tractor:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reeksen
o
9,0 ton
De deelnemer verklaart hierbij de hij of zij:





De trekker moet voldoen aan het EPS reglement van de standaard klasse.
Er mag 1 trekker per loonwerkbedrijf deelnemen
Volledig op de hoogte is van het wedstrijdreglement
Deelnemers dienen minstens 16 jaar oud te zijn en in het bezig te zijn van een geldig rijbewijs
Deelnemers zijn verplicht een geldige ongevallenverzekering van het voertuig voor te kunnen
leggen en de organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele ongevallen
 Het inschrijfgeld van €15,00 betaald heeft.
Handtekening organisatie,
Handtekening deelnemer,
______________________
_______________________
Download