Presentatie sollicitatietraining donderdag 14 januari

advertisement
Sollicitatietraining
Januari 2016
De leerdoelen van de training:

De deelnemer kan na de training de algemene
voorbereiding voor een sollicitatieproces toepassen.

De deelnemer heeft na de training inzicht in de
persoonlijke kwaliteiten en kan dit in de eigen praktijk
toepassen.

De deelnemer kan na de training de vaardigheden die
van belang zijn bij het voeren van een sollicitatiegesprek
toepassen.
Wat gaan we vandaag doen tijdens deze training?
Eerste indruk Sanne
 Energizer  Lindy
 Netwerken Jeroen

Oefening 2: Imago
Geef antwoordt op de volgende vragen:
- Hoe zie jij jouw studiegenoot?
- Wat valt jou op?
- Welke associatie heb jij daar?
- Hoe verhoudt de eerste indruk van de deelnemer tot
het gekozen beroep (studie)
Energizer: In de rij!
Maak twee groepen
 Ga in een rij staan volgens bepaalde criteria. Hierbij mag
niet gepraat worden!

Netwerken
Netwerken

Definitie:
‘Het leggen en onderhouden van contacten met
andere mensen die je mogelijk ooit voordeel
kunnen opleveren in je werk’.
(Kernerman Dictionaries, 2014)
Onderzoek onder werkgevers en
consumenten

Werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel
doen dat vooral via vacatures in kranten of
vaktijdschriften (45%) en via vrienden, familie en
kennissen (45%).Vergeleken met de directie noemen de
personeelsmanagers hierbij vaker uitzendbureaus (54%)
en vacaturesites (40%).Veel vacatures worden dus viavia vervuld en dan komt er lang niet altijd een officiële
sollicitatieprocedure aan te pas.
Oefening 3: Mindmap je netwerk

Mindmap

Eigen naam in het midden van A-4 papier

Naam bedrijf en naam netwerkpersoon
Netwerk uitbreiden

Video netwerken:
https://www.youtube.com/watch?v=0EQsW
YxR5B0
Bedankt voor jullie aandacht!
Download