Interactionele focale groepspsychotherapie

advertisement
Interactionele focale groepspsychotherapie
Behandeling van sociale angst, geremdheid, dwangmatigheid en overmatige onzekerheid
In deze groepspsychotherapie staat het ‘leren van elkaar’ als methode centraal.
De interacties tussen de deelnemers vormen een krachtige bron van therapeutische factoren
voor het doel van de groep: angst- vermindering, meer zelfinzicht en gedragsverandering.
Voor wie
Mannen en vrouwen met de volgende klachten:
Angst en schaamte om zichzelf naar voren te brengen; angst om
anderen nabij te laten komen, en de angst om spontaan te zijn en
de (dwangmatige) controle wat los te laten (DSM-4
persoonlijkheidsproblematiek cluster C).
De deelnemer moet innerlijk sterk genoeg zijn om de ontregeling
van een psychotherapie aan te kunnen.
Wat kun je met de therapie bereiken
Na de therapie heeft de deelnemer:
• minder angst voor de eigen gevoelens en verlangens
• geleerd zijn/haar gevoelens meer te uiten
• gewonnen aan inzicht in vermijdingsgedrag en angstcognities
• een positiever en zekerder gevoel over zichzelf
• nieuwe vaardigheden om met zichzelf en de ander om te gaan
Hoe gaat de therapie in zijn werk en wat wordt van je verwacht
Deze half-open groep bestaat uit maximaal 8 c liënten.
Bij aanvang wordt met iedere deelnemer de kernproblematiek in
kaart gebracht in de vorm van een therapeutisch focus, en concrete
einddoelen.
In deze groepstherapie werken de deelnemers intensief met elkaar
samen om bij iedere deelnemer een individueel therapeutisch
proces op gang te brengen. Door de interacties die ontstaan te
onderzoeken krijgt iedere deelnemer inzicht in zijn/haar gedrag en
hoe dat te veranderen.
Van elk groepslid wordt verwacht dat hij/zij regelmatig aandacht
vraagt voor de eigen vragen en problemen. Een tweede taak is om
zo eerlijk mogelijk op de andere groepsleden te reageren, en tot
slot is een belangrijke taak van de groepsleden om de dingen die
zich voordoen samen te onderzoeken en te begrijpen
De taak van de therapeuten is om de veiligheid van het
therapeutische klimaat te bewaken, en te helpen bij de interacties
tussen de deelnemers.
Therapeuten
Willem de Haas klinisch
psycholoog en geregistreerd
groepspychotherapeut.
Co-therapeut: psychiater in
opleiding.
Frequentie, tijd, plaats
Wekelijks dinsdagmiddag van
15.30-17.00 uur groepskamer 1e
verdieping Westvleugel,
gebouw Tripolis, GGZ Drenthe
Beilerstraat 179 te Assen
Kosten
De cliënt betaalt per zitting
€ 15,20 wettelijke eigen
bijdrage
Organiserende
Organiserende instelling
GGZ Drenthe ambulant
Informatie, overleg en
aanmelding
De belangstellende cliënt of
verwijzer kan altijd een
informatief gesprek hebben
met Willem de Haas.
Aanmelding via een kort briefje.
Contact
Willem de Haas is bereikbaar
op tel-nr 06 44866716
of een van de onderstaande
mailadressen:
[email protected]
[email protected]
Organisatie,
Organisatie, duur
duur en evaluatie van de behandeling
De duur van een behandeling is afgestemd op wat de deelnemer nodig heeft. Gemiddeld
duurt een behandeling een jaar. De groep hanteert een evaluatiestructuur: elke deelnemer
bespreekt zijn focus en behandeldoelen bij aanvang van de behandeling en evalueert deze
vervolgens elk half jaar. Elke half jaar (begin juli en januari) gaat de groep een maand ‘open’
voor de ontvangst van nieuwe deelnemers.
Download