Presentatie over Edu-gaming door MAD multimedia

advertisement
Waarom Edu-gaming?
Presentatie over Edu-gaming door MAD multimedia
20-08-2007
In deze presentatie over Edu-gaming krijgt u
antwoord op de volgende vragen:
• Wat is Edu-gaming en hoe werkt het?
• Waaruit bestaat een Edu-game?
• Welke spelvormen worden gebruikt?
• Wat zijn de voordelen van Edu-gaming?
• Hoe ziet Edu-gaming eruit?
20-08-2007
Wat is Edu-gaming en hoe werkt het?
• Edu-gaming is een methode om kennis en vaardigheden aan te bieden in
de vorm van computergames.
• Deelnemers loggen in via internet (zowel thuis als op het werk) en kiezen
een gewenste training uit het voor hen toegankelijke aanbod.
• In eigen tempo doorlopen ze de lesstof en doen de opdrachten.
• Resultaten worden opgeslagen en zijn inzichtelijk voor opleiders.
• Tijdens het Edu-gamen heeft de deelnemer toegang tot verschillende
informatiebronnen: Bibliotheek met documenten en links naar websites.
Kennisuitwisseling met inhoudsdeskundigen en mededeelnemers via
chat, forum en e-mail.
20-08-2007
Waaruit bestaat een Edu-game?
• Algemene spelwereld die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.
Hierin bevinden zich algemene functionaliteiten als chat, forum, bibliotheek,
overzicht van je resultaten, toegang tot verschillende trainingen etc.
• Trainingen bestaan uit verschillende games die afhankelijk van de leerstof
een bepaalde spelvorm hebben.
• De games krijgen vorm door interactieve animaties, videobeelden en
geluid. De deelnemer krijgt direct feedback op wat hij/zij doet. Vanuit de
games kan achtergrond informatie worden opgeroepen uit de bibliotheek.
20-08-2007
Welke spelvormen worden gebruikt?
• Leerspellen: Door een bepaalde handeling leer je spelenderwijs. Denk aan
relaties leggen, volgorde aangeven. Wat hoort er wel en niet bij.
• Situatiespellen: Deelnemer wordt met spelkarakter in een bepaalde, voor de
deelnemer herkenbare situatie geplaatst en dient hierop naar beste weten te
anticiperen.
• Rollenspellen: Als deelnemer heb je een bepaalde rol en maak je keuzes
m.b.t. een situatie waar je je in bevindt. Jouw keuzes hebben een gevolg waar
je vervolgens weer op dient te reageren.
• Quizzen: Multiple choice vragen in een leuk jasje om kennis te toetsen.
Goede antwoorden worden uiteraard beloond.
20-08-2007
Wat zijn de voordelen van Edu-gaming?
• Persoonlijk: Deelnemer kan leerstof zoeken bij persoonlijke behoefte
(vraaggericht leren).
• Effectief: Op lesstof toegespitste praktijksituaties in beeld en geluid die
herkenbaar zijn voor deelnemer.
• Flexibel: Leren in eigen tempo op ieder moment, thuis, op school of op
het werk.
• Up-to-date: altijd de meest recente trainingen en achtergrond informatie
beschikbaar.
20-08-2007
Nog meer voordelen van Edu-gaming!
• Kostenbesparend: Alle lesstof digitaal beschikbaar voor onbeperkt aantal
deelnemers. Nieuwe lesstof makkelijk toe te voegen.
• Doeltreffend: Duidelijk overzicht van resultaten van de deelnemers zodat
ingesprongen kan worden op gesignaleerde behoeften.
• Stimulerend: Omdat gamen leuk is wordt kennis opdoen gestimuleerd. En
ook het computergebruik en onderlinge communicatie worden gestimuleerd.
20-08-2007
Hoe ziet Edu-gaming eruit?
Hoe Edu-gaming eruit kan zien laten we u zien aan de hand van GIDZ
(Gaming in de Zorg). Dit is een Edu-game ontwikkeld voor het Universitair
Medisch Centrum Groningen, Thuiszorg Groningen en Lentis.
GIDZ bevat verschillende trainingen met de thema’s: Agressiehantering,
omgaan met dementie en de wet BIG.
Deze trainingen worden op verschillende niveau’s aangeboden.
Uiteraard kan Edu-gaming gebruikt worden voor ieder mogelijk denkbaar
thema en worden de vormgeving en functionaliteiten aangepast aan doel en
doelgroep.
20-08-2007
20-08-2007
20-08-2007
20-08-2007
20-08-2007
20-08-2007
20-08-2007
20-08-2007
Bibliotheek:
20-08-2007
Edu-gaming is leuk !
Wilt u weten wat Edu-gaming voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op!
Wieke Paulusma
MAD multimedia
Oosterstraat 31A
9711 NP Groningen
T: 050-3110306
E: [email protected]
I: www.madmultimedia.nl
20-08-2007
Download