(kader)vorming

advertisement
5 – (KADER)VORMING
(Bestuurs)leden nemen deel aan vorming met het oog op het verbeteren van de
werking van de vereniging.
(Max. 500 punten)
Vak bestemd
voor
administratie
- Naam vorming:
- Organisator:
- Datum/periode:
- In welk opzicht droeg deze vorming bij tot het verbeteren van
uw werking? Toon aan met minstens 1 concreet voorbeeld!:
- Duur van de vorming (aantal uren, verplaatsing niet inbegrepen):
uur
x 25
(≤3uur)
OF
- Naam deelnemer(s) (max. 5):
x 50
(>3 uur)
☐ Bewijsstukken toegevoegd per vorming en per deelnemer:
attest, deelnamebewijs, betalingsbewijs, verslag1…
 bladzijde kopiëren in geval van meerdere vormingen
1
Een (onderdeel van een) regio- of gewestvergadering kan een vormend karakter hebben. Dit moet
aangetoond worden door middel van de agenda of het verslag van die vergadering.
6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards