Handel met voorkennis

advertisement
Handel met voorkennis
Op het openingsformulier hebt u aangegeven dat u directeur bent of meer dan 10 % van de aandelen bezit van
een beursgenoteerd bedrijf. Onze interne procedures omtrent de handel met voorkennis vereisen dat u niet mag
handelen in effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het bedrijf in kwestie horen. Gelieve daarom
onderstaande verklaring te ondertekenen.
Het bedrijf
Naam bedrijf:
Geef hier uw relatie met het bedrijf aan:
Directeur
Houder van meer dan 10 % van de aandelen
Verklaring
Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van het feit dat het verboden is om te handelen met voorkennis.
Ik verklaar dat LYNX me voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en de risico’s verbonden aan
de handel met voorkennis.
Ik verklaar dat ik niet zal handelen in effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van het
bedrijf waarvan ik aandeelhouder of directeur ben.
Voor akkoord verklaard,
Plaats:
Datum:
Handtekening rekeninghouder:
Handtekening mederekeninghouder:
LYNX B.V.
Graaf van Vlaanderenplein 23
9000 Gent
T +32 (0)9 223 23 20
E [email protected]
Download