Bodemkunde examenvragen

advertisement
Bodemkunde examen
Hoihoi,
Da zien de pags van vorig jaar die der bijstaan ma hoogstwaarschinlijk zullen die wel
tzelfde gebeleven zijn.
1) onderstaande figuur toont de structuur van montmorilloniet (pg 19)
- welk mineraal (groep + type)
-aanwezigheid van permanente en pH afhankelijk ladingen
2) voorkomen van negatieve ladingen bij phylosilicaten
bodem met kleifractie zal kationen vastleggen en uitwisselen
bespreek de verschillende effecten Na en Ca ionen op
- uitwisseling
-bodemstructuur
3) magmatische gesteenten indelen volgens afkoeling
- verschillende klassen en verschillen tussen de klassen
4) verklaar ontstaan van kemmelberg, catsberg, ... (getuigenheuvels )
5) verklaar waarom polders doorgaan zware kleibodems te vinden zijn en waarom i/d
kustzone een verticale afwisseling zand-veen-klei kan aangetroffen worden
6) bespreek 3 verschillende vormen van chem. verwering v/d gesteente die leiden naar
bodemvorming.
7) benoem de verschillende horizontale lagen en lettercode
bodemprofiel op foto
8) leg uit
-diagenese
- basalt
-marmer
- kataklastisch gesteenten
-basenverzadigd
-mull
vb; waterretentie curve ppt les 7
aflezen en interpretatie bodemkaart ppt 7 en 8
3 verschillende waterzones bij bodemwater
voila da zin de mogelijke vragen dat ie kan stellen ongeveer
ng veel succes met het studeren
X
Download