150409 Persbericht Stimuleren groen ombuigen oranje gedrag

advertisement
PERSBERICHT 9 APRIL 2015
Betere afstemming met cliënt helpt agressie voorkomen
Door meer samen te werken met de cliënt en naastbetrokkenen kan ongewenst gedrag
omgebogen worden en daarmee veel agressie voorkomen worden. Het begrijpen van de vraag
achter het gedrag en het betrekken van de cliënt in hoe hij bejegend wil worden, helpt om
oranje (ongewenst) gedrag tijdig om te buigen naar groen (gewenst) gedrag.
Dat zijn belangrijke uitkomsten van drie regionale bijeenkomsten in het kader van campagne ‘Wees
duidelijk over agressie’. Tijdens deze regiosessies spraken zo’n 150 zorgmedewerkers uit diverse
zorgbranches over het stimuleren van gewenst gedrag en het ombuigen van ongewenst gedrag.
Betere afstemming
Man Kuen van Steensel, namens GGZ Nederland lid van stuurgroep ‘Veilig Werken in de Zorg’: “In de
ggz is een aantal jaren geleden ingezet op minder dwang en drang en het reduceren van separaties.
Medewerkers vinden dat separeren niet bijdraagt aan de behandeling van een cliënt en dat zij
cliënten op een andere manier moeten ondersteunen als de situatie escaleert. Dat vraagt om een
betere afstemming met de cliënt zodat oranje gedrag tijdig omgebogen kan worden naar groen
gedrag. Niet alleen praten over, maar ook praten met.”
Geen standaardoplossing
Van Steensel: “Er is geen standaardoplossing in de aanpak. Wat wel belangrijk is, is een combinatie
van luisteren en in gesprek gaan. Duidelijkheid hebben over wat gewenst en wat niet gewenst is,
binnen een helder kader. Zelf regie hebben en nemen is dan mogelijk door de cliënt, ter voorkoming
dat deze in situaties terecht komt die frustratie oplevert en oranje gedrag laat zien. Je kunt veel
voorkomen door te luisteren naar de ander en samen aan een oplossing te werken.”
Veilig Werken in de Zorg
De regiosessies zijn onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie' van sociale partners
uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan 'Veilig Werken in de Zorg'. Initiatiefnemers zijn
ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU'91,
NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Meer informatie is te vinden
op www.duidelijkoveragressie.nl
***
Noot voor de redactie
Meer informatie over actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ of campagne ‘Wees duidelijk over
agressie’? www.duidelijkoveragressie.nl of via programmaleider Miriam Kop (06-53966704
/ [email protected])
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards