Extra geld tegen agressie

advertisement
Extra geld tegen agressie
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor 2015 nog eens 1
miljoen euro extra beschikbaar voor het Actieplan Veilig werken in de Zorg.
Dit bedrag komt bovenop het budget van ruim 10 miljoen euro voor de periode 2012-2015.
Schippers wil zo nog meer instellingen helpen om agressie verder terug te dringen.
“Iedereen heeft recht op een veilige werkplek”.
Animo
Onderdeel van het Actieplan Veilig werken in de Zorg is een ondersteuningsregeling
voor zorginstellingen om aan de slag te gaan met anti-agressiebeleid op de werkvloer.
Door de grote animo moeten jaarlijks vele aanmeldingen worden afgewezen. In totaal
hebben bijna 700 instellingen in de zorg ondersteuning gekregen bij hun inzet tegen
agressie. Het Actieplan maakt deel uit van de campagne Duidelijk over agressie.
Extra
Met het extra geld kunnen dit jaar ruim 70 extra instellingen aan de slag met het
terugdringen van agressie. Dat biedt ook ruimte om de sector Maatschappelijke Opvang
aan te laten sluiten. Daarmee wordt voldaan aan een toezegging aan de Tweede Kamer van
staatssecretaris Van Rijn.
> Leren om de verschillende vormen van agressie op het werk te (h)erkennen? Kom naar
de Arbo Workshopdag op 28 mei en volg de workshop Agressie en geweld op het werk.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards