PowerPoint Presentation - Kennispoort Verloskunde

advertisement
Veiligheid van
verloskundigen
Kennispoort Conferentie 10 december 2009
Dr. Geert Gerats KNOV
VGW-beleid:
Veiligheid: prikaccidenten, vervoer,
agressie en geweld
Gezondheid: fysieke belasting, gevaarlijke
stoffen, infecties
Welzijn: werkdruk/stress, communicatie,
relaties, traumatische ervaringen
Agressie/geweld:
•
•
•
•
•
Verbale agressie:
Fysieke agressie:
Psychische agressie:
Seksuele agressie:
Discriminatie:
• Vandalisme:
• Criminaliteit:
schelden, schreeuwen, treiteren
slaan, vastgrijpen, schoppen
dreigen, chanteren, pesten,
nafluiten, handtastelijkheden
o.b.v. etnische achtergrond, geloof
vernieling, brandstichting
drugshandel, inbraak, insluiping
[Bron: Research voor Beleid – 2009]
Onveiligheid in Nederland
Beleving van onveiligheid
[Bron: Politiemonitor ZW-Nederland – 2005]
Beleving van onveiligheid
[Bron: Veiligheidsmonitor Rijk – CBS, 2008]
Agressie in de thuiszorg:
(n = 176)
43
38
17
54
26
18
81
[Bron: Research voor Beleid – 2009]
11
1
Enquête achterstandswijken (2008)
•
•
•
•
72 praktijken in 15 grote steden
13.000 bevallingen
34% thuisbevalling (5% - 80%)
Rotterdam 8% Amsterdam 49% thuisbevallingen
Verloskundigen in
achterstandswijken…..
Verloskundigen in
achterstandswijken…..
Wat vind je daarvan?
“Het hoort erbij!”
Maar de risico’s blijven:
Stressklachten
Posttraumatische
Stressklachten
Uitval / Burnout
8%  13% 
* Interpolis-2009
16 %*
Veiligheidsmaatregelen
•
•
•
•
•
•
Telefonisch contact houden
Telefoon met alarmknop (Yunio Kraamzorg)
Zich laten brengen en ophalen
Alle autodeuren vergrendelen
Politie vooraf waarschuwen of inschakelen
Parkeervergunning voor de hele stad (Utrecht)
Veiligheidsmaatregelen
•
•
•
•
Zich laten vergezellen door een ander
Thuisbevalling met z’n tweeën doen
Altijd een stagiaire meenemen
Afzien van de thuisbevalling
 Geboortecentrum
 Poliklinische bevalling
 Pleidooi tegen eigen bijdrage
“Achterstandstarief”:
1,23 x reguliere tarief verloskundige zorg
Meer tijd voor cliënte
Meer tijd voor logistiek/organisatie
Vaker huisbezoek
Inschakelen tolken
Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsbeleid:
• Maatregelen als hiervoor genoemd
• Adequate opvang regelen
– Sociale ondersteuning door collega’s
– Verdergaande opvang (‘stress-debriefing’)
• Training in omgaan met agressie
• Agressie-protocol
• Eigen verantwoordelijkheid
Agressieprotocol
Wij vinden agressief gedrag onacceptabel
Alle voorvallen worden vastgelegd en besproken
Dit kan leiden tot maatregelen:
Excuses eisen
Aangifte bij de politie
Niet langer als cliënt accepteren
“Als u boos of geïrriteerd bent over iets: vertel het
ons, dan bespreken we het!”
Eigen verantwoordelijkheid
(zelfbewaking)
–
–
–
–
Ben je vaardig in het omgaan met agressie?
Kaart je voorvallen aan?
Laat je slechte ervaringen niet slepen?
Kun je ‘het’ nog wel aan?
– Haal je nog voldoening uit je werk?
– Kun je de benodigde empathie nog opbrengen?
– Kun je de zorg om je cliënte en haar partner nog opbrengen?
– Luister naar de signalen van je lichaam en je geest!
www.veiligepublieke taak.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards