Studieplanner Periode 1 schooljaar 2013/2014 vwo 4

advertisement
Studieplanner Periode 1 schooljaar 2013/2014
19 augustus t/m 1 november 2013
Weekplanner voor klas: V4gs1
Sint-Joriscollege
Vak: Geschiedenis
Week Leerstof
Klassikaal
34
Introductie
‘Geschiedenis in de
bovenbouw’
19/08 start schooljaar
21/08 start periode 1
19/08
23/08
35
‘Geschiedenis indelen’ (HB p. 6-12)
26/08
30/08
36
‘Oriëntatie op het tijdvak’ (HB p. 16)
1.1 ‘Van jagers-verzamelaars naar
02/09 boeren’ (HB p. 17-20)
06/09
37
1.2 ‘Oude beschavingen, steden en
staten’ (HB p. 22-25)
09/09
13/09
38
1.3 ‘Egypte, revolutie in een
natiestaat’
vwo 4
Docent: dhr. Van Oort (JORT)
Zelfstandig
Toetsen
‘Geschiedenis
indelen’ opdracht 1
t/m 7 (HB p. 12-13)
1.1 opdracht 1 t/m 7a
(HB p. 20-21)
Op
http://www.youtube.com/j
ortgeschiedenis vind je
video’s waarin de
paragrafen uitgelegd
worden.
opdracht ‘1.1 De
grote hersenen van
de neanderthaler‘
(WB p. 2-4)
1.2 opdracht 1 t/m 6
(HB p. 25)
1.3 opdracht 1 t/m 5
(HB p. 28-29)
opdracht ‘H1
ontwikkelingen
beschrijven’ WB p. 5)
D:\317475905.doc d.d. 19/07/17
Opmerkingen
pagina 1
Weekplanner voor klas:
V4gs1
Week Leerstof
16/09
20/09
39
‘Oriëntatie op het tijdvak’ (HB p. 34)
2.1 ‘De Griekse wereld’ (HB p. 3541)
23/09
27/09
40
2.2 ‘Het hellenisme’ (HB p. 43-46)
2.3 ‘Imperium Romanum’ (HB p. 4830/09 53)
04/10
41
2.4 ‘De late Oudheid’ (HB p. 56-61)
Vak: Geschiedenis
Klassikaal
Docent: dhr. Van Oort (JORT)
Zelfstandig
Toetsen
Opmerkingen
2.1 opdracht 1 t/m 11 so leerdoelen 1.1 t/m De leerdoelen vind je
(HB p. 41-42)
1.3
aan het einde van het
hoofdstuk.
opdracht ‘2.1 De
Atheense
democratie’ (WB p.
7-9)
2.2 opdracht 1 t/m 8
(HB p. 46-47)
2.3 opdracht 1 t/m 12
(HB p. 54-55)
2.4 opdracht 1 t/m 13 so leerdoelen 2.1 t/m
(HB p. 61-63)
2.4
07/10
11/10
42
herfstvakantie
14/10
18/10
43
21/10
2510 23 t/m 25/10 toetsvrij
44
H1-H2 oefenen met inleveren
bronnen en
tijdbalkopdracht
vaardigheden (WB p.
10-14)
proefwerk H1 en H2
28/10
01/11 28/10 t/m 01/11 toetsweek
45
start periode 2
D:\317475905.doc d.d. 19/07/17
pagina 2
In het proefwerk komen
letterlijke kennisvragen
terug, maar zullen er ook
een aantal vaardigheden
aan bod komen.
Download