Project Omschrijving Duur Locatie Prijs Groe p 1 Groe p 2 Groe p 3

advertisement
CKE draagt de kosten voor de muziekinstrumenten in de
klas, in overleg met verenigingen.
Leerdoelen
(groep 5-6)
De leerling kan experimenteren met verschillende
klankkleuren en bespeel-mogelijkheden die passen bij
het instrument (creerend)
De leerling kent verschillende instrumentengroepen en
herkennen de belangrijkste instrumenten aan hun klank
(receptief).
Leerdoelen van de andere groepen gaan een stapje
verder.
Groep 7
Groep 8
SO
€ 60 per
docentuur
en in
overleg
een aantal
taakuren
voor
afstemmin
g wijkmuziekgro
epen (€
39,=)
Groep 6
Op school
Groep 5
Prijs
Groep 4
We horen van veel scholen dat ze muziek erg belangrijk
6 x 1 uur
vinden en hun leerlingen graag met echte instrumenten in
aanraking willen brengen. In dit project kan dat !
Op grond van wat er in de wijk aan muziekgroepen
aanwezig is (koor, band, harmonie etc.) kiest de school
voor een groep muziekinstrumenten (zie hieronder).
In de ene les vertelt een CKE-docent over een (groep)
instrumenten; de volgende les komt het instrument (en
een deel) van koor, band of harmonie de klas in.
Het project omvat minimaal 6 weken. Aan het eind
spreken we een (klein) concert af .
Locatie
Groep 3
Blazen, strijken, trommelen……
en zingen!
Groepen instrumenten:
1. strijkers viool, altviool, cello, contrabas
2. blazers houtblazers, groot koper/klein koper
3. zang, slagwerk, gitaar, piano
4. accordeon, toetsen, harp, blokfluit
Duur
Groep 2
Omschrijving
Groep 1
Project
x
x
x
x
x
x
Aan het eind is er een klein concertje mogelijk van
muziekdocenten en kinderen; de kinderen zingen dan
mee.
Leerdoelen
De leerling kan experimenteren met verschillende
klankkleuren en bespeel-mogelijkheden die passen bij
het instrument (creerend)
De leerling herkent de gevoelswaarde en emoties die
door muziek worden opgeroepen en kan deze
benoemen.(reflectief)
x
SO
x
Groep 8
x
Groep 7
€ 60 per
docentuur
Groep 6
Op school
Groep 5
Prijs
Groep 4
De koning is een (mu)zieke koning. Zijn dokter weet raad; 6 x 1 uur
hij laat iedere week onderlakeien van CKE langskomen om
hun instrument te laten zien en horen. Van viool tot tuba,
van blokfluit tot contrabas, van cello tot saxofoon en
dwarsfluit; en samen worden er leuke liedjes gezongen.
Wat denk je? Zal de koning daarvan opknappen......?
Locatie
Groep 3
De koning is (mu)ziek
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten zal
er een keuze gemaakt worden uit een aantal koper- en
strijkinstrumenten, namelijk de dwarsfluit/saxofoon, de
blokfluit, de contrabas, de hobo/klarinet/fagot en de
harp.
Duur
Groep 2
Omschrijving
Groep 1
Project
x
€ 60 per
docentuur
met een
minimumafname
van 1,5
uur
x
x
SO
Groep 6
Groep 5
Groep 4
Groep 8
1 uur
Op school
/groep
(incl. korte
besprekin
g met
leerkracht)
Hulp op
maat; in
overleg
Prijs
Groep 3
Locatie
Groep 7
Hey you: speel 'dance' mee met In deze activiteit gaan de leerlingen zelf aan de slag met
bekende muziek gespeeld door het Metropole Orkest en
het orkest !
Basement Jaxx. Klassieke muziek…. ? ja maar dan
gecombineerd met ‘dance’ ! (*)
Ze luisteren o.a. naar de muziek(-instrumenten) , spelen
ritmes mee en maken zelf bodysounds.
In diverse verwerkingsopdrachten kan in groepjes kan er
gewerkt worden aan muziek, dans of striptekenen.
<br><br>Bij dit project is voorzien in prachtig eigentijds
lesmateriaal o.a. beeld- en geluidsmateriaal dat de
leerlingen zeker zal boeien. Leerlingen die al een
instrument spelen, komen tot hun recht met een speciale
opdracht. De eerste les wordt gegeven door een
vakdocent; de andere 3 lessen door de leerkracht zelf.
De leerkracht kan daarna nog we ‘hulp op maat’ inroepen.
Leerdoelen
De leerling kan speelstukjes ontwerpen en spelen en
daarbij gebruik maken van vormprincipes, -eenheden
en –technieken (creërend)
De leerling ervaart de muzikale elementen melodie,
ritme, maat, tempo en harmonie uit diverse
stijlen.(receptief)
In deze lessenreeks van het Metropole Orkest zijn ook
verschenen:
* ‘Get higher’, een samenwerking met zanger Roel van
Velzen (The Voice) uit zijn vredesconcert
* ‘Twist&shout’, met de 12-jarige Timothy en muziek van
the Beatles
* ‘Slapeloze nachten’, in samenwerking met rap duo ‘The
Opposites’
Duur
Groep 2
Omschrijving
Groep 1
Project
SO
Groep 7
Groep 8
€ 39,= per
uur voor
ondersteu
ning/
€60,= per
uur voor
het geven
van de les
Groep 6
De musical van groep 8; een klassieker waar de leerlingen In overleg In de klas
naar uitkijken. Voor de leerkracht is het vaak geen kleine
opgave om dit voor elkaar te krijgen. Onze vakdocent(en)
kunnen u hierbij ondersteunen; op het gebied van theater
en/of muziek en/of dans.
Vraag gerust
vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Leerdoelen
worden in overleg vastgesteld.
Groep 5
Musical-ondersteuning
Prijs
Groep 4
Locatie
Groep 3
Duur
Groep 2
Omschrijving
Groep 1
Project
x
x
Download