Informatie voor nieuwe leden

advertisement
Winkler Prins Harmonie
Schoolorkest van de O.S.G. Winkler Prins
Raadsgildenlaan 1, 9646 AA Veendam
Tel. (0598) 364656 of 617142
Bankrek. NL47 SNSB 0929 9886 55
KvK 400 370 49
Informatie over de Winkler Prins Harmonie.
Het orkest.
Het orkest bestaat uit ongeveer 45 muzikanten, die
allemaal iets met de Winkler Prins school te maken
hebben of hadden. Het zijn leerlingen of oudleerlingen, en er is ook een aantal personeelsleden
bij. De dirigent is Jack Horst.
Het is een harmonie-orkest en dat betekent, dat er
bijvoorbeeld ook klarinetten en dwarsfluiten mee
spelen, en niet alleen trompetten en andere
koperblaasinstrumenten.
De repetities zijn elke week op woensdagmiddag
van half vier tot vijf uur in de school. Verder zijn er
af en toe repetities op zondagmorgen.
Behalve onze gewone optredens, doen we ook telkens weer wat bijzondere dingen. Zo hebben we elk
jaar een heel gezellig studieweekend, waarin je
weinig slaapt, veel muziek maakt en veel lol hebt.
We gaan af en toe op reis naar het buitenland (in
2014 gingen we voor het eerst naar Tsjechië en
waarschijnlijk gaan we in 2017 naar Canada). We
krijgen daardoor ook buitenlandse orkesten op
tegenbezoek.
Elk jaar geven we een uitvoering in vanBeresteyn
met veel publiek.
Een instrument leren bespelen.
Als je nog geen instrument bespeelt, of één dat niet
in een harmonie orkest past, kun je een instrument
huren van de vereniging. Je kunt dan in de meeste
gevallen les krijgen op de Muziekschool voor een
sterk verlaagd tarief in de zogenaamde Harfaregeling. Het aantal beschikbare uren is daarvoor
beperkt, maar beginners proberen we zo veel
mogelijk te plaatsen. Je krijgt dan 20 min per week
les.
Na twee jaar (soms na één) doe je dan het Harfa A
examen en als je dat haalt, mag je meespelen in het
orkest. Ook eerste graad-diploma is voldoende.
Wij zijn altijd heel blij met kinderen, die op de lage
koperinstrumenten willen gaan spelen (hoorn,
bariton en trombone), maar je bent met elk ander
instrument even welkom!
Lid worden en meespelen.
Je moet je aanmelden door een inschrijfformulier in
te vullen. Dat lever je dan in bij de secretaris
(postvak WPH bij de administratie van de school
aan de Raadsgildenlaan ), of bij meneer Horst (die
zit daar op de derde verdieping, k. 324) of je stuurt
het op (adres bovenaan).
Als je in aanmerking wilt komen voor lessen in de
Harfa-regeling, moet je je ook aanmelden bij de
Muziekschool en daarbij aangeven dat je via de
WPH les wilt. Maar nogmaals, het is niet zeker, dat
je daarin geplaatst kunt worden.
De kosten.
Als je nog niet meespeelt in het orkest, betaal je
€5,- contributie. Speel je mee in de harmonie, dan
betaal je €49,- (+ ongeveer €5,- bondscontrib.). De
huur van een instrument is € 29,- (Alle bedragen
per jaar).
In januari of februari krijg je voor al deze bedragen
één rekening.
Als we op reis gaan, kan er een bijdrage in de
kosten gevraagd worden.
Het zijn allemaal tamelijk lage bedragen, omdat we
de drempel om mee te doen zo laag mogelijk willen
houden. We houden daarom soms acties om geld
te verdienen (bijv. banketstavenverkoop). Als je in
het orkest mee speelt, wordt van jou ook verwacht
dat je je daarvoor volledig inzet en andere
verplichtingen soms eens laat schieten.
Elk orkestlid krijgt een rode spencer met embleem
en een map om de muziek in te bewaren in bruikleen.
Les op de muziekschool kost, afhankelijk van het
inkomen van de ouders, tussen € 125 en € 370 per
jaar. In de Harfa regeling, die door de gemeente
wordt gesubsidiëerd, kost het € 150 (A en B diploma; 20 min les) of €220 (C en D; 30 min) (bedragen bij
benadering)
Jan 2016

voor hobo gelden zwaardere eisen
Download