inschrijfformulier. - Zeeuwse Muziek Bond

advertisement
S.v.p. hier uw lidnummer vermelden:
________________________________________________________________________________
NATIONALE FEDERATIEVE CONCERTCONCOURSEN 2017 voor harmonie, fanfarekorpsen en brassbands
Te: Terneuzen, Scheldetheater - Datum: 4 november 2017
Deelnemend orkest:
Vestigingsplaats:
Vereniging is lid van:
(naam bond vermelden)
Sectie:
Divisie:
(reglementair verplicht)
Programma naar eigen keuze, passend in de divisie waarin het orkest uitkomt.
(zie artikel 04 van het nieuwe concoursreglement, ingaande 01-01-2016
Dit reglement staat op de website van de KNMO en de ZMB
1. titel + naam componist:
tijdsduur:
min.
2. titel + naam componist:
tijdsduur:
min.
Maximale tijdsduur 30 min.
Voorzitter:
Dirigent:
Secretaris:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
*Aantal deelnemers:
*gelijktijdig meesturen de deelnemerslijst met de namen van de deelnemende muzikanten.
Het orkest is telefonisch bereikbaar via:
Telefoon werkuren:
(naam)
Telefoon avonduren:
Handtekening secretaris:
e-mail:
Datum inzending:
………………………………………….……..
Let op!:
Zijn alle gegevens volledig ingevuld? (m.u.v. de te spelen werken indien nog niet bekend op het moment
van inschrijving.) Door ondertekening van dit formulier gaat u tevens akkoord met het gestelde in
de toelichting.
Download