Opdracht moderne componisten KUBV H4

advertisement
Opdracht moderne componisten KUBV H4
Igor Stravinsky
Beantwoord de volgende vragen met behulp van je
boek, internet en de mindmap (zie SOM).
 Wanneer leefde de componist?
 In welk land was hij vooral actief?
 Voor welke vernieuwing heeft de componist gezorgd? (LET OP:
beschrijf deze vernieuwing nauwkeurig en maak een duidelijk
onderscheid tussen vormgeving en voorstelling).
Ondersteun dit met geluid! (YouTube)
 Waarom deden ze dat?
 Op wie of op welke stroming had deze componist veel invloed?
Download