Opdracht moderne componisten KUBV H4

advertisement
Opdracht moderne componisten KUBV H4
Erik Satie
Beantwoord de volgende vragen met
behulp van je boek, internet en de mindmap
(zie SOM).
 Wanneer leefde de componist?
 In welk land was hij vooral actief?
 Voor welke vernieuwing heeft de componist gezorgd? (LET OP:
beschrijf deze vernieuwing nauwkeurig en maak een duidelijk
onderscheid tussen vormgeving en voorstelling).
Ondersteun dit met geluid! (YouTube)
 Waarom deden ze dat?
 Op wie of op welke stroming had deze componist veel invloed?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards