Inschrijfformulier Jordaans Muziek Festival

advertisement
Inschrijfformulier Jordaans Muziek Festival
Dit formulier duidelijk invullen en retourneren vóór 15 augustus.
Als u via de computer invult, kunt u het best de “Insert”-toets op uw
toetsenbord indrukken. Dan verschuift niets van zijn plaats.
Naam vereniging
Plaats
Aantal deelnemers
Voorzitter
Secretaris
Adres
Postcode-plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Naam van uw:
Tamboer maître
Miss Majorette
Instructeur(trice)
..................................................
..................................................
..................................................
Uitkomende in de volgende klasse: (svp kruisjes zetten voor de
betreffende klasse)
0 Jeugd A
0 Jeugd B
0 Basis
0 Midden
0 Top
NB
Jeugdklasse A is t/m 7 jaar en uitsluitend voor sectie majorette.
Jeugdklasse B is t/m 12 jaar en uitsluitend voor sectie majorette.
Uitkomende in de volgende secties: (svp kruisjes zetten voor de
betreffende sectie)
..... A. Tamboerkorpsen (zonder signaalinstrumenten en/of pijperfluiten)
..... B. Drumbands (met signaalinstrumenten en/of pijperfluiten)
..... C. Drumfanfares en/of Muziekkorpsen.
..... D. Showbands, korpsen
..... E. Majorettekorpsen
Uit te voeren werken zijn: (indien van toepassing)
- Marcherend
..................................................
Componist:
..................................................
Naam
..................................................
- Stilstaand
..................................................
Componist:
..................................................
Naam
..................................................
- Zittend
..................................................
Componist
..................................................
Naam
..................................................
Eventuele voorkeur voor uw tijd van optreden ..................................
Tijdens de maîtrebespreking kan er geen tijdsverandering meer plaatsvinden.
Graag één formulier per onderdeel invullen en opsturen.
Download