KoenLouisInformatics

advertisement
PGO-verwerking 1
KoenLouisInformatics
GEVANGEN IN GEGEVENS
PGO-verwerking
Verhelder onduidelijke termen en begrippen
-
Glasvezel: optische vezel in glascommunicatie
Megalomaan: in extreme vormen, buiten proportie
Definieer het probleem
We produceren meer data dan we kunnen opslaan.
Analyseer het probleem
Zie het schema
Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Teveel data
- Slechte databases
- Onbruikbare informatie
- Niet goed gefilterde informatie
Formuleer leerdoelen
1. Hoe kunnen databases versneld worden?
2. Waarom bewaart de CIA zoveel informatie?
3. Hoe kan veel informatie verwerkt worden tot een enkel resultaat?
Beantwoord je leerdoelen
1.
- SSD’s: dit zijn een soort USB-sticks, een harde schijf zonder bewegende delen. Het
opslaan op deze flash-chips gaat veel sneller.
- RAID 0: hiermee worden twee harde schijven als één gezien, waardoor informatie
met dubbele snelheid weggeschreven wordt.
2.
De CIA slaat deze informatie op van ongeveer 200 miljoen ‘mogelijke terroristen’. Zo
proberen ze de veiligheid van de burgers te verhogen.
3.
- Gemiddelden: temperatuurveranderingen kun bijvoorbeeld per dag gemeten worden
in plaats van per uur.
- Filteren: alleen opvallende data wordt opgeslagen, de rest niet.
Schrijf een korte samenvatting van de oplossing van dit probleem
Een complete reorganisatie is het beste. Bestaande data moet verwerkt, gefilterd en
opgeruimd worden. Als er minder data is, zullen databases vanzelf sneller worden (er hoeft
minder data doorzocht te worden).
PGO-verwerking 2
KoenLouisInformatics
Download