Databases 2e BAC

advertisement
Databases 2e BAC
Dit vak heeft als doelstelling de volledige ontwikkeling van een database
toepassing te beschrijven en te onderbouwen.
We starten met het modelleren van een database toepassing door middel
van een entity relationship model te bouwen.
Daarna wordt dit model vertaald naar een relationeel database schema.
De kern van deze cursus is het aanleren van SQL als de belangrijkste
hedendaagse database taal.
Standaard SQL wordt dan ook in al zijn facetten belicht.
Vervolgens wordt de nadruk gelegd op een aantal fundamentele begrippen
die tot grondslag liggen van het ontwerp van databases en van SQL zoals
functionele afhankelijkheden, normaalvormen, verschillende calculi, de
relationele algebra, geordende databases en Datalog.
Tevens wordt LISP gebruikt als taal om met lijsten en geordende databases
te werken.
Werkvorm
• Theoretische lessen
• Begeleide practica
• Project Ontwikkeling van een Database
• Zelfstudie in een boek
Examen
• Schriftelijk examern over theorie en
oefeningen
• Presentatie van het project
Competenties
• Formeel denken
• Wetenschappelijk verwerken data
• Vakliteratuur
• Technologische ontwikkeling
• Analyse en implementatie
Databases, XML, Webtechnologie
Men legt XML uit, met inbegrip van DTD en XML Schemas.
Ondervragingstechnieken van XML documenten worden
besproken met de nadruk op Xpath, Xquery en XSLT.
Xpath wordt volledig uitgelegd en Xquery, aan de hand van
voorbeelden. XSLT wordt enkel beperkt aangeraakt.
Verder wordt LiXQuery volledig uitgelegd met inbegrip van de
formele semantiek.
Tenslotte wordt ook de type structuur van XML en Xquery
behandeld.
Werkvorm
Theorie en oefeningen + project
Examen
Schriftelijk
Competenties
•
•
•
•
Technologische ontwikkeling
Wetenschappelijke ontwikkeling
Vakliteratuur
project
Download