stappen Zoekmethoden Literatuur zoeken Kenmerken databases

advertisement
Zoeken naar medische literatuur
Marianne van der
Heijden
Bureau Andromeda
19 januari 2006
Zoeken naar
Known item
–
–
–
Zoekmethoden
Sleutelpublicatie = uitgangspunt
Sneeuwbalmethode
– forward chaining - citatie indexen
– backward chaining - voetnoten en referenties
Serendipiteit
– omgeving - locatie - auteurs - organisatie
– associatief surfen
Onderwerpsgericht
–
http:// www.bureau-andromeda.nl
exact antwoord te geven
b.v. adres, exacte naam van een geneesmiddel
Zoektechniek: stappen
geen exact antwoord mogelijk
b.v. nieuwste data over toepassing van een
middel
1. Probleemafbakening - PICO
– wat is de vraag
2. Opstellen Zoekstrategie
– welke informatiebron, formulering
3. Selecteren en Verwerken
– resultaten opvragen, beoordelen en verwerken
4. Proces evaluatie
– antwoord op de vraag gevonden?
Literatuur zoeken
Kenmerken databases
Uitgangspunt: Digitale Bibliotheek
Boeken: in bibliotheekcatalogi:
– Eigen catalogus, MD Consult Core collection
Tijdschriftartikelen:
– Pubmed,OVID, Nederlandstalige artikelen in
Picarta
Basis en Advanced zoekschermen
Opslaan van zoekgeschiedenis is zoeksets met
mogelijkheid tot setmanipulatie
Zoekmogelijkheid via gecontroleerde
trefwoorden, thesaurustermen, subject headings
Mogelijkheid tot verfijnen / beperken vanhet
zoekresultaat
Zoeken levert bibliografische beschrijving
Volgende stap is opvragen van de publicatie zelf
(elektronisch of in fysieke vorm)
MeSH
Kenmerken Pubmed
Zoekstrategie in Pubmed
Medisch, ook veel dierexperimenteel
Deel uw zoekvraag op in componenten
Internationaal, maar toch Amerikaans tintje
Mapping van termen naar gebruikte termen in
indexen en verantwoording in Detailsscherm
Zoek per component zo veel mogelijk
treffers in MesH (geïndexeerd) en in
tekstwoorden (voor preMedline)
Combineer sets
Breng limits en andere zoekbeperkingen
aan
–
Standaard database voor eerste gebruik in de
medische wereld
controleer met DETAILS
Medical Subject Headings
Trefwoordensysteem NLM
Trefwoorden = MeSH terms afzonderlijk
en handmatig aan ieder artikel toegekend
MeSH terms zijn hiërarchisch
gerangschikt in een boomstructuur
MesH is een aparte database
1
History
Grijze balk kies voor History
Overzicht van zoekvragen genummerd #1, #2
Combineren van zoekresultaten is mogelijk
Booleaanse operatoren AND, OR, NOT
Limits
Kenmerken Picarta
Gemeleerd bestand, bestaand uit boeken,
inhoudsopgave tijdschriftartikelen e.d.
Niet alles is op dezelfde manier
geindexeerd
Ook Nederlandstalig, ook boeken, ook
videobanden etc.
Leveranties mogelijk
Kenmerken GOOGLE scholar
Zoeken naar websites en in databases
Veel resultaten vanuit Pubmed ter
herkennen aan de bronvermelding :
ncbi.nlm.nih.gov, maar niet altijd alles
Onduidelijk wat de bronnen zijn
Beperk uw zoekvraag
Dierproeven uitsluiten
Leeftijdcategorie aangeven
Datum limiet, bijv. laatste jaar
Publicatietype
[NB gebruik voor meta-analyses liever
geen limit, maar de clinical queries]
Bij zoeken naar een boek is het mogelijk
gebruik te maken van trefwoorden
Anders zoeken in alle velden, en in alle
talen combineren met OF
Ook mogelijk te zoeken naar tijdschrift en
dan alle afleveringen opvragen
Bijvoorbeeld zoeken op auteursnaam
Klik op Preview/Index in grijze balk
Helemaal onderaan kiest u het veld
Author
Wetenschappelijke
metazoekmachines
Zoekstrategie Picarta
Indexen
Sumsearch http://sumsearch.uthscsa.edu/
Google scholar http://scholar.google.com
–
–
Lees de helpteksten over optimaal gebruik van
de databases.
Ben u bewust van mogelijke beperkingen van de
database aangaande: bronnen, taal, land.
Ben u bewust van de beperkingen van de
indexen: taal, gecontroleerde indexen,
handmatige indexering.
Let op waar u bent in het programma, bij nieuwe
zoekacties eerst Clear
zoekt op web en in databases
Scirus http://www.scirus.com
Scopus (betaalde- dure- zoekmachine van Elsevier)
Ingenta http://www.ingentaconnect.com
–
–
–
Algemene Aanbeveling
zoekt in verschillende databases en Amerikaanse richtlijnen
zoekt op het web (niet in databases, Elsevier)
zoekt naar tijdschriftliteratuur uit verschillende bronnen
Zoekt naar tijdschriftliteratuur uit verschillende bronnen
(randgebied medisch)
Verder lezen
Praktische handleiding PubMed /Marjan Loep e.a. Bohn,
Stafleu Van Loghum 2004.
ISBN 90-313-4167-3
Effectief zoeken van medische literatuur / S.T. Houweling
e.a. Zwolle, 2003.
ISBN 90-7499-137-8.
User guides to the medical Literature / American Medical
Assosciation 2002. http://www.usersguides.org/
2
Download