Pubmed - Bureau Andromeda

advertisement
Zoeken in Pubmed
Marianne van der Heijden
Bureau Andromeda
5 november 2002
Andromeda
Adviesbureau voor bibliotheek en informatie
 Internetcursussen voor medisch
bibliothecarissen
 Pubmedcursussen voor (para) medici
 Advisering bij samenwerking op Internet op
Europese en internationale schaal

http://www.bureau-andromeda.nl
Internet == Bibliotheek
A good description of the World Wide Web ...
"It's as if the Library of Congress had exploded in midair. There's
all kinds of information strewn over the countryside, approximately
laid out according to its logical relationship. If you want a particular
piece of information, it's probably not there, although some corpuses
of data have landed intact. And the professional librarians haven't
arrived yet to sort out the mess..." From: David Brooks on the WWW.
Internet =/= Bibliotheek
Waarom is Internet niet om te zoeken?
 de selectie
 de meta-informatie
 het opsporen van informatie
Zoeken naar
 Known item


exact antwoord te geven
b.v. adres, exacte naam van een geneesmiddel
 Onderwerpsgericht


geen exact antwoord mogelijk
b.v. nieuwste data over toepassing van een
middel
Zoeken via
 Webgids



een internet directory, handmatig ingedeeld
via boomstructuur, doorwandelen via
hyperlinks
ook verzameling links
 Zoekmachine


een database ingericht door robotje
woord matching, ranking van resultaat
Webgidsen
 Yahoo http://www.yahoo.com
 WWW Virtual Library
http://vlib.org/Medicine.html
 Startpagina http://start.pagina.nl + dochters
 NL-menu http://www.nl-menu.nl
GG -pagina
http://geestelijke-gezondheidszorg.pagina.nl/
Zoekmachines
 Alta Vista http://www.altavista.nl
 Google http://www.google.com
 Vindex http://www.vindex.nl
 Ilse http://www.ilse.nl
Conclusies werkgroep
Information Retrieval Tools






Internet search engines:
conclusions of our research
Search engines differ in depth of indexing.
Search engines make mistakes:
 They are subject to changes in indexing policy. (“indexing fluctuations”)
 They forget documents completely (“document fluctuations”)
 They miss documents in their result sets (“element fluctuations”).
 Internet search engines:
recommendations related to fluctuations
Fluctuations are “normal”; do not be surprised; do not worry.
Do not try to find a simple explanation to fully understand what happens.
Known item searchers should repeat the search
 when using an engine with many element fluctuations; use other search terms
 when using an engine with many document fluctuations: repeat later.
 http://www.cwi.nl/cwi/projects/IRT/
Problemen met zoekmachines
 alle zoekmachines omvatten slechts een fractie van het
totale WWW
 binnen het door de zoekmachine geïndexeerde deel wordt
ongeveer eenderde van de te vinden sites ook
daadwerkelijk gevonden
 de zoekresultaten van een zoekmachine zijn over langere
tijd genomen inconsistent
 het duurt meestal maanden voordat een nieuwe site wordt
geïndexeerd en nog langer voordat zogenoemde "dode"
links verwijderd zijn
Medische gidsen en
zoekmachines
 MedHunt http://www.hon.ch/MedHunt/
 Medical World Search
http://www.mwsearch.com/
 OMNI http://www.omni.ac.uk - browse -mesh
 Dutchess http://www.kb.nl/dutchess.ned/ bladeren
- 44 e.v.
Zoekstrategie
Stap 1: soort (bibliografisch, statistisch, opinie)
Stap 2: medium (handboek,, Medline, Internet)
Stap 3: bron (WWW, FAQ, nieuwsgroep)
Stap 4: formulering (synoniemen, spelling)
Stap 5: klaar voor start (download, kladblok)
Stap 6: evaluatie (waardering, opslaan strategie)
Zoekwijzer
 begin een puur medische vraag in Medline, ga pas
het Net op als u daar niets vinden kunt
 zoek eerst in een 'portal' - site of medische
zoekmachine voor u naar algemene zoekmachines
gaat
 begin een onderwerpsgerichte zoekvraag bij de
website van een gerenommeerde instelling en kijk
wat voor links zij aanbieden
PUBMED
 www.Pubmed.org
 PUBMED - MEDLINE - MEDLARS INDEX MEDICUS
 bibliografisch bestand
 verwijst naar tijdschriftartikelen
PUBMED onderdeel ENTREZ
 Entrez databases van de NCBI
 NLM en NIH onderdeel NCBI
 Amerikaanse overheid
 [zwarte balk]
Zoeken in Pubmed






Direct intikken in zoekbalk
Gebruik van diverse browsers
Gebruik van opgeslagen zoekacties
Inperking zoekactie door limits
Zoeken via indexen op velden
Combineren van zoekresultaten
Zoekbalk
 Databases op zwarte balk
 Zoekvenster
 Grijze balk voor nadere informatie
Zijbalk
 Blauwe balk aan
zijkant
 Toegang tot browsers
 Bowsers =
zoekmachines van
Pubmed
 Hulp en Tutorial
Depressie
Details
 Zoekvraag wordt
automatisch gemapped
 Kijk in Details
 tussen vierkante haken
gezocht als MeSH
Terms en als Text
Word
MeSH
 Medical Subject Headings
 Trefwoordensysteem van de NLM
 Trefwoorden = MeSH terms worden
afzonderlijk en handmatig aan ieder artikel
toegekend
 MeSH terms zijn hiërarchisch gerangschikt
in een boomstructuur
Depression
 als Behavioral
symptom
 Lees Scope note, ev.
Datum en let op boom
 Let op! MeSH heeft
aparte boom voor
fysiologie en aparte
voor pathologie
Depressive disorder
 Onder Mental
Disorders - Mood
disorders
 Heeft zelf ook
onderverdelingen
 zoals Depression,
postpartum
Zoek op Depression +
Depressive Disorder






Kies Depression in MeSH Browser
Kies ADD
Kies Depressive Disorder in MeSH Browser
Kies ADD and AND
Search PUBMED
Kijk naar Details, Sla URL op in Favorieten
Explode
 Zoek in MeSH browser naar Depressive
disorder
 Kies voor Detailed Display
 Klik op Do not explode
Aspect
 Via de MeSH browser kunt u ook aangeven
welk aspect u belicht wilt zien
 Zoek op Depression, postpartum
 Kies voor Detailed Display en dan voor de
behandelingsaspecten (drug therapy,
therapy)
 Kies voor ADD en Search Pubmed
Alzheimer in MESH
Brain in MESH
 Brain valt in de MESH onder de Anatomy
Category
 Brain diseases valt onder de Diseases
category
History




Grijze balk kies voor History
Overzicht van zoekvragen genummerd #1, #2
Combineren van zoekresultaten is mogelijk
Booleaanse operatoren AND, OR, NOT
Combineer
Limits






Beperk uw zoekvraag
Dierproeven uitsluiten
Leeftijdcategorie aangeven
Datum limiet, bijv. laatste jaar
Publicatietype
[NB gebruik voor meta-analyses liever geen
limit, maar de clinical queries]
Indexen
 Bijvoorbeeld zoeken op auteursnaam
 Klik op Preview/Index in grijze balk
 Helemaal onderaan kiest u het veld Author
Zoek in veld Author met index
Journal browser / databases
Journals openen
 Klik onder LINKS
 Kies PUBMED
 En alle artikelen uit dat tijdschrift worden
gezocht.
 Bijvoorbeeld ook alles uit Cochrane
Systematic Reviews
Clinical Queries
 Zoekvraag kopiëren en via Clincal queries scherm
invullen om systematic reviews, meta-analyses en
clinical trials op te sporen
 ……. AND systematic[sb])
Zoekvraag bewaren
 Via Details - URL



Zoekvraag komt volledig in de locatiebalk van
uw browser
Opslaan in een mapje onder Favorieten
Alleen handig op dezelfde computer
 Via Cubby


Registreren (= gratis, maar je moet inloggen)
Op iedere plek en tijd is de zoekvraag te
herhalen
Cubby
Uitvoer/presentatie resultaat
 Sort - Kies Sort by Date - Kies daarna
DISPLAY
 In plaats van Summary kunt u bijv. kiezen
voor uitvoer in Medline formaat (tbv invoer
in Reference manager)
 Save als TEXT
 Vink titels - Clip ADD - ook uit andere
resultaten toevoegen aan clipboard
Balk met uitvoer opties
Uitvoer = literatuurverwijzing
 Bij sommige documenten is een link
aanwezig naar het full text artikel
 Niet altijd heeft u toegang tot full text
 Tekst van sommige artikelen zijn niet full
text aanwezig
 Dan artikel aanvragen
Tutorial
Download