Zoeken op auteur met enkelvoudige naam

advertisement
Dyabola
Archäologische Bibliographie
Realkatalog (DAI)
Zoeken op auteur met enkelvoudige naam
Bibliotheken
Bibliotheken
Verder = klikken
Dyabola: zoeken op auteur met
enkelvoudige naam
- In deze demo wordt gezocht in de Archäologische Bibliographie
(aktualisierte Version des Realkatalogs). De Zugangsverzeichnis des
Deutschen Archäologischen Institutes Madrid werkt volgens
hetzelfde principe
- In de demo wordt de Engelse versie gebruikt
Hägg
U zoekt naar
publicaties van
Tomas Hägg
Begin altijd met een hoofdletter en
gebruik diacrieten (é, ü, ç, etc.) als
die in een naam voorkomen
Indien een achternaam vaak
voorkomt, voeg dan de voorletter(s)
toe: Hägg, T
12 treffers
gevonden
Als in een auteursnaam veel diacrieten
voorkomen, bijv. Tahsin Özgüç, of u
twijfelt over de spelling, zoek dan via
het standaard zoekscherm
ozguc
In Search is het
niet nodig om
hoofdletters of
diacrieten in te
vullen en kan evt.
een deel van de
naam worden
ingevuld
Soms is er
nog een link
naar meer
treffers
De
publicaties
staan hier
iets minder
overzichtelijk
geordend
Samenvatting
- Zoeken op auteur kan via de velden Search of Expert
Search
- In Search is niet nodig hoofdletters of diakrieten te
gebruiken. Een zoekactie levert soms teveel treffers op.
De titelpresentatie is niet overzichtelijk
- In Expert Search is het belangrijk te beginnen met een
hoofdletter en (indien van toepassing) de juiste
diacrieten te gebruiken
- Als een naam veel voorkomt, zoek dan op achternaam,
komma, spatie, eerste voorletter
- Tip: gebruik een Search zoekactie om aan de juiste
naamsvarianten te komen voor de Expert Search
zoekactie
Download