Word - Factor-E

advertisement
> Werkmodel:
Betrouwbaarheidscontrole
websites
Betrouwbaarheidscontroles websites
Controlepunten
Website:
Betrouwbaar
Makers
Ja / Nee
Bron informatie
Ja / Nee
Auteur(s)
Ja / Nee
Platform
Ja / Nee
Andere bronnen
met dezelfde info
Ja / Nee
Betrouwbaarheidscontroles websites
Controlepunten
Website:
Betrouwbaar
Makers
Ja / Nee
Bron informatie
Ja / Nee
Auteur(s)
Ja / Nee
Platform
Ja / Nee
Andere bronnen
met dezelfde info
Uitleg betrouwbaarheidscontrole websites
Makers
Van wie of van welke organisatie is deze website of pagina?
Uitleg
Is de website van een grotere organisatie of van één persoon? Een pagina over de bijwerkingen van Ritalin van
de nationale huisartsenvereniging is betrouwbaarder dan die van een forum van Ritalinkritische moeders. Als er
meer mensen of organisaties bij de ontwikkeling van de website betrokken zijn, maakt dat de website ook
betrouwbaarder.
Bron informatie
Waar komt de informatie voor het artikel vandaan?
Uitleg
De bron van de informatie is belangrijk. Een wetenschappelijk artikel als bron is bijvoorbeeld veel
betrouwbaarder dan een interview.
Auteur(s)
Wie is de auteur (schrijver) van het artikel en wat is zijn relatie tot het onderwerp?
Uitleg
De auteur van de informatie is vaak niet de maker van de website, maar is wel iemand door wie je goed de
betrouwbaarheid kunt checken. Vertelt de auteur wat over zichzelf? Heeft de auteur een logische relatie met
het onderwerp? Is de auteur vaker op internet te vinden met hetzelfde onderwerp? Anonieme bronnen zijn
altijd minder betrouwbaar.
Platform
Op welk platform is de informatie geplaatst?
Uitleg
Informatie die op een homepage staat, is vaak betrouwbaarder dan informatie op een forum of in een reactie
op een artikel. Soms verwijst zo’n reactie naar een andere website, maar dan moet je de betrouwbaarheid van
die website wel weer checken.
Bronnen
Noteer hierin ten minste één andere (betrouwbare) website waarop dezelfde informatie te vinden is.
Uitleg
Wordt dezelfde informatie door anderen vermeld? Als een website bijvoorbeeld zegt dat ADHD-medicatie
gemaakt is van wortelextract en een andere website zegt dat een ADHD-pil bestaat uit chemische
bestandsdelen, weet je zeker dat de informatie van ten minste één website onbetrouwbaar is en zul je dus
meer onderzoek moeten verrichten voordat je de informatie officieel kunt gebruiken.
Download