Websites kritisch beoordelen Een belangrijke stap bij

advertisement
Websites kritisch beoordelen
Een belangrijke stap bij het uitvoeren van een onderzoeksopdracht is betrouwbare
informatie opzoeken. Die informatie wordt vaak gezocht op het internet.
•
Enkele tips bij het raadplegen van websites
- Persoonlijke webpagina’s (vaak met een tilde (~) in het adres) zijn doorgaans minder
betrouwbaar dan sites van wetenschappelijke instellingen.
- Check de laatste updatedatum via een rechtermuisklik gevolgd door een klik op
‘eigenschappen’ (internet explorer) of ‘vieuw page’ (Mozilla firefox).
•
Checklist
Om websites kritisch te beoordelen kan onderstaande checklist gebruikt worden. Hoe vaker
je ‘ja’ kunt aanduiden, hoe betrouwbaarder de informatie is.
ja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
nee
Is de informatie betrouwbaar?
Is de auteur of samensteller van de site duidelijk aangegeven?
Heeft de auteur of redacteur enig gezag? (Is hij bv. lid van een instituut,
organisatie of educatieve of wetenschappelijke instelling?)
Heeft de auteur andere werken gepubliceerd? Wordt daarnaar verwezen?
Is er een biografie van de auteur opgenomen?
Worden de contactgegevens van de auteur of website-exploitant vermeld?
Verwijzen andere websites naar de sites?
Is er een bronvermelding, m.a.w. kun je nagaan waar de informatie vandaan
komt?
Is de informatie actueel?
Kun je achterhalen wanneer de informatie op het internet werd gezet?
Is de informatie voldoende recent?
Wordt de site regelmatig geüpdatet?
Worden nieuwe items of aanvullingen duidelijk aangegeven?
Werken alle hyperlinks?
Is de informatie voornamelijk objectief en informatief (en dus niet
commercieel)
Worden er vooral feiten (geen meningen) beschreven?
Is de website reclamevrij?
Is de informatie vrij van propaganda (van bv. een belangengroep of politieke
partij)?
Is de toon voldoende nuchter en zakelijk (en dus niet persoonlijk, emotioneel
of ironiserend)?
Is de site gebruiksvriendelijk?
Vind je vlot je weg in de site?
Is er een inhoudsopgave, index of sitemap die een idee geeft van de inhoud?
Kun je gemakkelijk navigeren op de site (‘terug’, ‘vooruit’, ‘home’)?
Is de site overzichtelijk gelay-out?
Laadt de homepagina snel genoeg in?
Is de site volledig afgewerkt (en dus niet ‘in opbouw’)?
Zijn taal, spelling en grammatica correct?
Bijlage: overzicht van enkele vaak voorkomende notaties:
Websites kritisch beoordelen naar ‘Competent’ van J.Vandekerckhove e.a.
Gerrit Schuermans dpb Gent
.edu: = onderwijsinstelling
.org: = non-profitorganisatie
.com: = commerciële bedrijven
.ac: = academische instelling
.mil: = militaire instelling
.net: =internet service providers
.arts: =instellingen op gebied van cultuur/entertainement
.firm: = zakelijke instellingen
.info: = informatieve service providers
.rec: = instellingen op het gebied van recreatie/entertainement
Websites kritisch beoordelen naar ‘Competent’ van J.Vandekerckhove e.a.
Gerrit Schuermans dpb Gent
Download