Allochtonen in de TBS

advertisement
Benjamin Couwelier
1BaSWc
•
frank kortmann




Patiënten van niet-westerse afkomst in de tbs
hebben het extra zwaar
te verduren. Ze zijn geïsoleerd van hun culturele
context en voelen zich
vaak gediscrimineerd. De kans op nieuwe
psychiatrische aandoeningen
wordt daardoor vergroot. Volgens de eed van
Hippocrates is de tbskliniek verplicht deze schade
te beperken.



Dat is een onderdeel van het Nederlandse
strafrecht.
Het staat voor terbeschikkingstelling
Is voor mensen die een gevangenis straf van
4 jaar of meer krijgen

De auteur van het artikel wil ervoor zorgen
dat de mensen (vooral allochtonen) als ze uit
de gevangenis komen weer kunnen
geïntegreerd worden in de maatschapij.

Ik vind dat deze auteur gelijk heeft we
moeten ervoor zorgen dat ook mensen na
een gevangenisstraf weer bijvoorbeeld aan
werk kunnen geraken.
Download