Betrouwbaarheid van bronnen

advertisement
BETROUWBAARHEID VAN
BRONNEN
Workshop ter voorbereiding op het maken van het
PWS.
Waar gaat het om?
De praktijk is vaak:
1.
Google
2.
Type ‘het onderwerp van je PWS’
3.
Knip en plak erop los
Maar:
Zijn de gegevens/teksten wel feitelijk juist?
Is de informatie niet verouderd?
Zijn boeken niet belangrijk meer? En welke dan?
Introductieopdracht
Lees onderstaande tekst één keer goed door.
In 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht in Duitsland. Bij verkiezingen, gehouden
kort nadat hij kanselier was geworden, kreeg hij een grote meerderheid van
stemmen. Foto's, gemaakt tijdens zijn kanselierschap, suggereren dat hij populair
was bij het Duitse volk. Hij was het hoofd van een steeds welvarender natie. Een
verdrag met Frankrijk in 1940 stelde Hitler in staat een verdedigingslinie voor
Duitsland langs de kanaalkust aan te leggen. Duitsland was een tijd lang het
veiligste land van Europa. Hitler zei bij diverse gelegenheden dat hij in vrede met
andere Europese landen wilde leven. Toch werd Duitsland in 1944 van alle kanten
aangevallen door Engeland, de V.S. en de S.U.. Hitler die niet in staat was deze
invasie van zijn land teniet te doen pleegde zelfmoord toen Russische legers Berlijn
verwoestten. Hitler wordt nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste
personen uit de twintigste eeuw.
(Bron: Lee, Peter J., Putting principles into practice: understanding history in: How
students learn)
Geschikte bron?
Je voelt aan: er klopt iets niet.
Opdracht: probeer eens onder woorden te brengen
wat er mis is met die tekst.
Toch is de tekst inhoudelijk juist. Er staan geen
onwaarheden in.
Voorkennis
Centrale vraag
Hoe weet je of de informatie die je hebt gevonden
ook betrouwbaar is?
Voorwaarde: je hebt kennis over je onderwerp nodig.
Een goed PWS begint met lezen. Pas daarna:
schrijven.
Praktische tips
Hoe kom je aan goede bronnen voor je werkstuk? In
deze workshop:
1.
2.
3.
Rol van je begeleider
Zoeken van goede boeken
Zoeken naar geschikte internetbronnen
1. Begeleider
Zoek vanaf het begin en vaak contact met je
begeleider.
-
-
Laat je bronnen ter beoordeling zien
Overleg steeds bij de volgende stap in je
onderzoek
Laat steeds zien waar je mee bezig bent.
2. Boeken (1)
In veel boeken vind je achterin een bibliografie. Meestal ziet dat er zo uit als
hieroner: een opsomming van alle literatuur die de auteur gebruikt heeft. Zo’n lijst
kun je doornemen: zoek naar titels die mogelijk aansluiten bij jouw onderzoek.
Noteer er meerdere, zodat je in de bibliotheek meerdere opties hebt.
Uit:Naerebout, F.G. & Singor, H.W., (2009), De Oudheid, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, Amsterdam: Ambo.
2. Boeken (2)
Er zijn ook boeken met een literatuurlijst naar onderwerp. Dat is
nog handiger, omdat je dan gerichter kunt zoeken.
Je kunt uiteraard weer de literatuurlijst gebruiken van de
boeken die je vind, zo vind je al snel heel veel geschikte
titels.
Je ontkomt er niet aan om tenminste naar een grote bibliotheek
te gaan, zoals de universiteitsbibliotheek of de
stadbibliotheek Utrecht. Hoe eerder je dat doet, hoe beter
je onderzoek zal verlopen.
Uit:
Lawrence, C.H. (2004), Kloosterleven in de Middeleeuwen, in West-Europa en de Lage
LandenKloosterleven in de Middeleeuwen, in West-Europa en de Lage Landen,
Amsterdam: Pearson Education.
3. Internetbronnen (1)
-
-
-
-
-
Gebruik bronnen die gericht zijn op het vakgebied van jouw onderwerp.
Voorbeeld: http://bibe.library.uu.nl/zoek/biblio/index.html
Zorg voor een toegang bij de universiteitsbibliotheek en dan kan en mag
je gratis gebruik maken van de online catalogussen van de universiteit
Gebruik www.scholar.google.nl. Deze zoekfunctie van google zoekt met
name in wetenschappelijke teksten
Gebruik wikipedia! Niet als bron, maar om je in te lezen in je onderwerp.
Het is handig als eerste aanzetje, niet om te citeren in je uiteindelijke PWS
Als je gaat zoeken via een zoekmachine, probeer zoveel mogelijk
steekwoorden op te geven in je zoekopdracht. Dit zorgt ervoor dat je
gerichter zoekt.
3. Internetbronnen (2)
Check bij alle bronnen de volgende zaken:
- Is de auteur een deskundige binnen het vakgebied?
- Heeft de auteur al meer gepubliceerd?
- Wordt er een (e-mail)adres of telefoonnummer genoemd of
blijft de auteur anoniem en/of onbereikbaar?
- Is de auteur in dienst van een (bekende) organisatie?
- De informatie kan gekleurd zijn door de achtergrond van
de auteur of de organisatie. Komt de informatie over
milieuvervuiling door uitlaatgassen van een autofabrikant of
bijvoorbeeld van een milieuorganisatie?
- Wordt de internetpagina gesponsord?
Tot slot: tips





Ga nooit af op één bron. Verifieer de gevonden informatie op meerdere plaatsen.
Maak gebruik van gezond verstand. Hoe betrouwbaar zal de informatie zijn die je
haalt van een pagina als Snopes.com die als ondertitel ‘Rumor has it’ heeft?
Via InterNIC (Public Information Regarding Internet Domain Name Registration
Services) kun je nakijken wie er achter een bepaalde domeinnaam zit.
Ga op een pagina altijd op zoek naar een ‘About Us’, Help, Contact Us of iets
dergelijks.
Speel leraar: Probeer een paar zinnen van de website in google zo zie je of de
informatie origineel is.
Slotopdracht

-
Probeer van de volgende drie websites in te
schatten hoe betrouwbaar de informatie is:
http://www.fusie-energie.nl/
http://www.allesoverdna.nl/
http://www.groenerekenkamer.nl/
Download