Duitsland in het interbellum

advertisement
Keizer vlucht naar Nederland→Duitsland
republiek (Republiek van Weimar)
Grondwet
Artikel 48 tijdbom onder democratie:
-president kan in tijd van nood parlement
buiten spel zetten
-president bepaalt zelf, wanneer het een tijd
van nood is
Dolkstootlegende
Novembermisdadigers
Het gaat slecht met de economie:
-herstelbetalingen
-verlies van landbouwgrond
-verlies van fabrieken/grondstoffen
-grote staatsschuld
In 1923 raakt Duitsland in een economische
crisis:
-Duitsland kan herstelbetalingen niet meer
betalen
-geallieerden bezetten het Ruhrgebied
-politieke staking op verzoek regering
-regering drukt geld bij om de arbeiders
te kunnen betalen
-enorme inflatie
-Oostenrijker
-mag niet naar kunstacademie →Joden de
schuld
-gaat in 1914 in het Duitse leger (gewond)
-nooit hoger dan korporaal geweest
-na WO I in Munchen→leider NSDAP
-in 1923 mislukte staatsgreep→naar
gevangenis→schrijft Mein Kampf
In 1923 komt er een eind aan de crisis door het
Plan Dawes
V.S.
↑
Duitsland
←
↓
EN en FR
-V.S. leent geld aan Duitsland (rente en aflossing)
-Duitsland bouwt de economie op
→export→inkomsten→kan herstelbetalingen
aan Engeland en Frankrijk betalen
-Engeland en Frankrijk betalen geleende geld
aan V.S. terug
In 1929 breekt een economische crisis uit
in de V.S. na het ineenstorten van de beurs.
V.S. eist de leningen van Duitsland terug→
Duitse economie stort in
-enorme werkeloosheid
-veel armoede
-grote ontevredenheid
Daardoor groeit de aanhang van extreme
partijen (Communisten en NationaalSocialisten)
In 1932 wordt de N.S.D.A.P. de grootste
partij bij de verkiezingen.
Waardoor?
-ontevredenheid over de economische
crisis
-ontevredenheid over het verdrag van
Versailles
-angst voor het communisme
-afkeer van de democratie (onduits)
-intimidatie van de S.A.
-moderne verkiezingscampagne
(redevoeringen van Hitler, propaganda)
In januari 1933 wordt Hitler Rijkskanselier
In februari Brand in de Rijksdag→ communisten de schuld→m.b.v. artikel 48 wordt
de K.P.D. verboden
In maart haalt Hitler bij verkiezingen 44 %
van de stemmen→geen absolute meerderheid.
In april neemt het parlement de Machtigingswet aan→Hitler 4 jaar onbeperkte
macht om orde op zaken te stellen→
einde Republiek van Weimar en begin van
het Derde Rijk (dictatuur van Hitler)
In Italië in de jaren ‘20 Mussolini aan de
macht.
Zijn ideologie heet het Fascisme
Enig verschil met ‘t Nationaal- Socialisme
is het ontbreken van een rassenleer
Wat is het Nationaal- Socialisme?
Geen duidelijke ideologie
-meer emotioneel dan rationeel
-anti- leer (meer overal tegen)
-nationalisme
-ongelijkheid
-gemeenschap voor het individu
-actie/geweld/strijd als doel
-rassenleer
Ubermenschen
-blond,blauwe ogen
-dapper,eerlijk
Untermenschen
(negers,zigeuners,Joden)
Anti- semitisme→Joden als zondebok
Duitsland onder Hitler is een totalitaire
Staat→denken en doen onder controle
-leidersbeginsel→persoonsverheerlijking
-eenpartijenstaat
-censuur,indoctrinatie via propaganda
-systeem van terreur en controle
(geheime politie, concentratiekampen,
verklikkers)
-opheffen van de rechtsstaat (showprocessen)
-jeugd onder controle -school
-jeugbeweging
Hitlerjugend en Bund Deutscher Madel
Einde maken aan de werkelooosheid
-wapenfabrieken
-leger
-openbare werken (aanleggen Autobahn)
Duitsland autarkisch maken
-gebieden veroveren voor grondstoffen
-surrogaatprodukten ter vervanging van
-veroverde gebieden leeghalen om de
schulden te kunnen betalen
De economische politiek is dus gericht op
oorlogvoeren.
rijkspresident
↓
rijkskanselier
↑
↓
rijksdag
↑
volk
Volk kiest rijkspresident om de 6 jaar
Download