Lees- werkwijzer 9.4 Fascisme en nationaalsocialisme

advertisement
Lees- werkwijzer 9.4 Fascisme en nationaalsocialisme
Kenmerkende aspect



Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologie fascismenationaalsocialisme
De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen
van massaorganisatie.
Racisme en discriminatie leiden tot genocide, in het bijzonder op joden
Fascistische beweging in Italië
 Waardoor kon in Italië een fascistische beweging ontstaan na WOI?
Niet denken maar doen
 Wat betekent het dat het fascisme een antibeweging is?
 Noem de 4 hoofdkenmerken van het fascisme en vergelijk dit met de hoofdkenmerken van het nationaal socialisme.
De Republiek van Weimar
 Welke gevolgen had het niet betalen van de herstelbetalingen van Duitsland?
o Op korte termijn?
o Op lange termijn?
o Welke rol speelde de VS in het oplossen van deze crisis?
 Op welke manieren was de Republiek van Weimar wel succesvol?
Hitler op weg naar de macht
 Wat was de oorzaak van de Bierkellerputsch
 Waarom steeg de aanhang van extremistische partijen na 1929?
Duitsland als totalitaire staat
 Hoe kon Hitler de macht naar zich toe trekken, ondanks dat hij geen meerderheid
had in de Rijksdag?
 Hoe kon de nazi partij van Duitsland een totalitaire staat maken?
De joden als zondebok
 Weke stappen nam de NSDAP in de discriminatie tegen de joden, die uiteindelijk
zouden leiden tot de Holocaust.
Nazi- Duitsland als militaire staat
 Hoe maakte Hitler van Duitsland een totalitaire staat?
Noem een Verschijnsel, Ontwikkeling, Gedachte, Gebeurtenis en een Persoon bij de bovenstaande kenmerkende aspecten:
Download