Geschiedenis - Eduard Van Beinum

advertisement
Geschiedenis
H1 De aanloop naar de WOII
Oorzaak
Ontevredenheid: economische crisis, onvrede over Verdrag van Versailles,
opkomst dictators
Aanleiding
Naar aanleiding van de aanval op Polen op 1 sept 1939 verklaren Frankrijk
en Engeland de oorlog aan Duitsland: WOII is begonnen.
Belangrijke data
1933 Hitler aan de macht, alle andere politieke partijen werden verboden.
Hitler stopt de herstelbetalingen en vormt daarnaast een groot leger
1936 Hitlers troepen bezetten het Rijnland
1938 inlijving door Duitsland van Oostenrijk (Anschluss)
1938 Kristallnacht, synagogen verbrand, winkels stukgeslagen en honderden
joden werden vermoord en verdreven naar het buitenland
1 sept 1939 Duitse aanval op Polen, formeel begin WOII
1939 Nederland mobiliseert 300.000 mannen om te laten zien dat NL er
klaar voor is om eigen grondgebied te verdedigen. Maar het materieel
en de voorbereidingen zijn slecht op wat komen gaat.
1940 inval in NL
1940, 14 mei bombardement Rotterdam
Belangrijke begrippen
Interbellum tijd tussen de 2 wereldoorlogen
(inter=tussen, bellum = oorlog in Latijn)
Gebroken geweertje, een symbolisch speldje, wat Nederlanders droegen om
te laten zien dat ze geen oorlog wilden.
NSDAP Nationaal Socialistische Arbeiders Partij, de partij van Hitler
NSB Nationaal Socialistische Beweging, opgericht in 1941 door Anton
Mussert, een fascistische beweging. Antisemitisch.
Nationaal socialisme (Duitsland) en het Fascisme (Italië) kenmerken zich
door: anti-democratisch, anti-parlementair, autoritair (iedereen
was ondergeschikt aan 1 leider), totalitaire staat (een staat die
het leven volledig beheerst), 1 politieke partij
Swastika = hakenkruis, oorspronkelijk het heiligste symbool van het
hindoeïsme. Tijdens WOII symbool van de nazi’s
Concentratiekampen kampen waar Joden en andere in Hitlers ogen
minderwaardige mensen naartoe werden gebracht, met uiteindelijk
doel om een ‘zuiver’ Arisch volk over te houden buiten de kampen.
Oorlogsslachtoffers WOII: 50.000.000, waarvan 50% burgers en 50%
militair
Belangrijke personen
Adolf Hitler, dictator van Duitsland van 1933- 1945, leider van de NSDAP.
Hij had een groot Duits Rijk voor ogen.
Benito Mussolini, fascistische leider van Italië vanaf 1921
Anton Mussert, leider van de NSB
Download