Uploaded by chadiia.aghllane

Appeasement

advertisement
1)
Appeasement: via toegeving & onderhandelingen nieuwe WO vermijden.
Aschluss: aanhechting van Oostenrijk bij Duitsland.
Vanaf:
1937
1938
2) Doel van Buitenlandse politiek van Hitler:
 Hitler wil meer gebied hebben.
 Hij wil Oostenrijk bij Duitsland toevoegen.
 Hitler tegen Tsjechoslovakije.
 Gevolgen van verdrag van Versailles ongedaan maken.
3) Drie voorbeelden geven van schending van verdragen/ verbreken van
beloftes door Hitler:
 Herinvoering dienstplicht
 Herbewapening Duitse leger 1935
 Duitse troepen in Rijnland 1936
4) De Sudetenkwestie: 1939

5) Aanspraken van Hitler op Polen verklaren:
o Polen bezit vroeger Duitse gebied + gebruik van havenstad Danzig.
o Frankrijk & GB beloven Polen militaire steun tegen Hitler.
o Aanval op Polen leidt tot WO II
o In 1934 sluit hij een niet-aanvalsverdrag met Polen & begin 1939 gunt hij een
klein stukje Tsjechoslovakije .
6) Reden wrm Duitsland een niet-aanvalsverdrag sluit met USSR:
 GB & Frankrijk proberen de USSR uit te spelen tegen nazi-Duitsland.
 Sovjetleider Stalin voelt daar weinig voor & Hitler zoekt toenadering tot de USSR.
Download