Vragen bij de strip

advertisement
Vragen bij de Opkomst van Hitler
1. In 1919 werd het Verdrag van Versailles gesloten. Welke straffen kreeg Duitsland
opgelegd?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Waarom werd het Verdrag van Versailles door veel Duitsers een `dictaat´
genoemd?
…………………………………………………………………………………………………
3. Vind jij het eerlijk dat Duitsland alle schade uit de Eerste Wereldoorlog moest
betalen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Hoe werd Duitsland na de Eerste Wereldoorlog genoemd?
…………………………………………………………………………………………………
5. Sommige Duitsers zijn na de Eerste Wereldoorlog ontevreden en richten politieke
partijen op. Waar zijn de Duitsers ontevreden over?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Hoe heet de partij waarbij Adolf Hitler zich aansloot?
…………………………………………………………………………………………………
7. Uit welk land komt Adolf Hitler?
………………………………………………………………………………………………….
8. Waarom heeft Adolf Hitler gevangen gezeten?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Hoe komt het dat in het midden van de jaren 20 bijna niemand in Duitsland naar
de ideeën van Hitler luisterde?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Leg uit hoe de aandelen in Wall Street instortten.
De fabrieken in de VS produceren veel spullen, maar……………………………
De mensen kopen producten op ……………………………………………………
De fabrieken hebben minder werk en mensen worden ………………………….
De mensen hebben nog minder geld en gaan nog minder kopen. De bedrijven
gaan …………………………………………………………………………………..
Daardoor worden nog meer mensen …………………………………………….
Mensen willen van hun aandelen af in bedrijven en die aandelen zijn niets
meer waard.
11. Bedenk waarom veel landen werden meegesleurd in de economische crisis.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Waarom raakte de crisis Duitsland extra hard?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
13. Met welke ideeën wist Hitler de verkiezingen van 1932 te winnen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Waarom stemden veel Duitsers op Hitler?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. Waarom zou de Rijksdag akkoord gaan met de Machtigingswet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
16. De Machtigingswet hield in dat Hitler geen toestemming meer nodig had van het
parlement (Rijksdag) om maatregelen te nemen. Leg uit dat met het aannemen van
de Machtigingswet de Rijksdag de democratie buitenspel zette.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...........
Download