geschiedenis hfst 4

advertisement
Proefwerk geschiedenis
1. Vul het juiste woord in. Kies uit: Adolf Hitler-Eerste
Wereldoorlog-Anne Frank-concentratiekamp
a. Het ging heel slecht met Duitsland na de
……………………………..
b. In 1933 kreeg Duitsland een nieuwe
leider………………………….
c. ……………………………schreef een dagboek tijdens
het onderduiken.
d. Alleen Otto Frank overleefde het
………………………………..
2. Waar of niet waar
a. Adolf Hitler was het eens met de strenge straf voor
Duitsland na de Eerste Wereldoorlog waar / niet waar
b. De Nederlandse bezetting duurde van 1939 tot 1945
waar/ niet waar
c. In 1944 werd de familie Frank ontdekt door de Duitsers
en opgepakt waar / niet waar
3. Leg uit wat een crisis is.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. Geef 3 voorbeelden wat Joden niet meer mochten of
moesten van de Duitsers.
1………………………………………………………..
2………………………………………………………..
3………………………………………………………..
5. Leg uit wie de nazi’s waren.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
6. a) Wat is het verzet?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
b) Geef 2 voorbeelden wat het verzet deed.
1…………………………………….
2…………………………………….
7. Leg uit wat een concentratiekamp is.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
8. Hoe heet het onderduikadres van de familie Frank?
.............................................................................................
9. Vertel zo uitgebreid mogelijk wie Adolf Hitler was.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Download