Wat betekent een verenigd Europa? Blok 1 Eerste

advertisement
Thema 10
Europa
Hoofdvraag:
Hoofdvraag:
Wat
betekent
een
verenigd
Europa?
Wat
betekent
een
verenigd
Europa?
Blok 1
Eerste Wereldoorlog en crisis
Deelvraag:
Welke gevolgen had de Eerste Wereldoorlog
voor Europa?
De Eerste Wereldoorlog (1)
De Eerste Wereldoorlog (2)
• Rond 1900 dreigde er oorlog.
• Europese regeringen sloten bondgenootschappen:
afspraken tussen landen dat zij elkaar zullen helpen als
een van de landen wordt aangevallen.
• Twee grote bondgenootschappen:
 Geallieerden = Rusland, Engeland en Frankrijk
 Centralen = Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
Turkse Rijk
Een stukje vooruit, een stukje
achteruit
• 1914 begin Eerste Wereldoorlog: strijd
tussen de twee bondgenootschappen.
• Oorlog duurde lang. De twee partijen
groeven zich in loopgraven in: greppels
waarin soldaten zich verschuilden om
van daaruit de vijand te beschieten.
• Veel slachtoffers zonder dat er gebied
werd veroverd.
Aanval vanuit een loopgraaf. Foto uit
Eerste Wereldoorlog.
Vrede
• In 1917 deden VS mee met Geallieerden. Ze
versloegen de Duitsers.
• 1918: Vredesverdrag van Versailles.
• Duitsland moest grondgebied afstaan, veel
schadevergoeding betalen en het leger
verkleinen.
Crisis en ontevredenheid
• 1929: hele wereld in economische
crisis.
• Bedrijven failliet -> werknemers
werkloos -> geen geld -> winkels
verkopen weinig -> meer bedrijven
failliet -> meer werklozen.
• In Duitsland was de crisis nog
groter. Duitsland moest de
oorlogsschade van de Eerste
Wereldoorlog terugbetalen aan
Frankrijk en Engeland.
• Veel Duitsers waren ontevreden.
Opkomst van de nazi’s
• 1920: Adolf Hitler leider van de NSDAP.
• Nazi = aanhanger van het nationaalsocialisme, de politieke leer van Hitler.
• Na de crisis van 1929 beloofde Hitler
dat hij voor werk zou zorgen en dat hij
van Duitsland weer een groot land kon
maken.
• Nazi’s gaven Joden de schuld van alle
ellende.
• Antisemitisme = haat tegen Joden.
Partijbijeenkomst van de NSDAP, 1938.
Hitler aan de macht
• 1933: Hitler rijkskanselier van
Duitsland.
• Hitler krijgt van het parlement alle
macht.
• Dictatuur = politiek systeem
waarin één persoon of één partij
alle macht heeft.
• Nazi’s namen maatregelen om het
leven van de Joden moeilijk te
maken.
• Weinig verzet tegen Hitler.
Download