oplaadbundel voor de opdracht

advertisement
Villa da Vinci – 2016-2017
Nederlands 4
Literatuuropdracht: Nieuwe Tijd
Evaluatie en planning

Evaluatie: deelopdrachten 1 en 2 tellen mee voor het B-cijfer Nederlands van
december. Deelopdracht 3 is een A-taak voor geschiedenis.

Planning
o Keuze van je boek: uiterlijk op woensdag 9 november deel je de titel mee aan
Geert of Gert.
o De hele opdracht moet op maandag 12 december afgewerkt zijn. Begin dus
best op tijd te lezen.
Deelopdracht 1 : creatieve verwerking
Je opdracht luidt: verwerk de inhoud van het boek creatief tot een 2D- of een 3D-eindproduct. Dat
eindproduct moet aan de volgende criteria voldoen:
(1) tastbaar (dus niet elektronisch),
(2) geïllustreerd,
(3) verhalend,
(4) met enkele historische ‘elementen’ (?) die jij dankzij het boek leerde kennen.
Dat eindproduct kan bijvoorbeeld een verhaal- of prentenboek zijn, een kamishibai (Japans
verteltheater, zie het voorbeeld hieronder), een draagbare tentoonstelling, een poster of collage enz.
Kamishibai :
Als je een roman leest, verwerk je het verhaal (de plot) op creatieve, originele wijze tot een
eindproduct. Je moet daarbij de inhoud van het boek respecteren (je mag dus niets toevoegen of
wijzigen).
Als je een non-fictiewerk leest, bedenk je daarbij een verhaal waarin je zo goed mogelijk verwerkt
wat je uit het boek geleerd hebt. Jouw personages zijn dan historische personages.
Villa da Vinci – 2016-2017
Nederlands 4
Deelopdracht 2 : literaire analyse
Je naam: ______________________________________ klas: __________________
Je opdracht bestaat erin, een informatiefiche over het gelezen boek te schrijven voor jongeren van
jouw leeftijd. In het eerste deel geef je algemene informatie over het boek. In het tweede deel
informeer je de lezer over de auteur en zijn werk. In het derde deel gaat het vooral om jouw
appreciatie van het boek. Tot slot volgt een opdracht voor geschiedenis (laatste pagina).
Ter herinnering: voor plagiaat krijg je geen punten. Het gaat bij deze taak (zoals altijd) om jouw
persoonlijke inbreng.
1. Opdracht Nederlands
Score: ___________________
De onderstaande fiche is bedoeld om informatie over boeken te bundelen op een website voor jonge
lezers (14-18 jaar). Vul deze fiche volledig (en elektronisch) in.
Identiteitsfiche van het boek (korte antwoorden). Gebruik de colofon. (5 pt.)
Auteur
Titel
Uitgeverij
Jaar van publicatie
Vertaler
Oorspronkelijke titel
Welke van de volgende begrippen zijn van toepassing op het boek? Kruis deze aan (5 pt.)
fictie
zakelijke tekst
verhaal
gedicht
toneeltekst
column
kortverhaal (-alen)
poëzie
roman
strip
theater
sprookje
mythe/sage/legende
spannend
horror
alwetende verteller
ik-verteller
hij/zij-verteller
Villa da Vinci – 2016-2017
Nederlands 4
De auteur. Schrijf een korte biografie van de auteur (wie? waar? wanneer? achtergrond? bekendste
werken? (volle zinnen) (10 pt.)
Gebruikte bron(nen) voor deze informatie:
Heeft de auteur een eigen webpagina? Zijn er webpagina’s over de auteur (of van een fanclub)?
Noteer hier de url’s:
Inhoud van het boek. Beschrijf kort de plot van het boek, zonder het einde te verraden (volle
zinnen). (10 pt.)
Villa da Vinci – 2016-2017
Nederlands 4
Jouw appreciatie. Zou je dit boek aanraden voor leeftijdsgenoten? Waarom (niet)? Bedenk
argumenten voor en tegen. Schenk aandacht aan verschillende elementen (bv. het thema, de stijl,
spanning, humor, de personages, tijd en ruimte, herkenbaarheid van bepaalde omstandigheden,
lengte van het boek, moeilijkheidsgraad, eventueel andere werken van dezelfde auteur). Antwoord
met volle zinnen. (10 pt.)
2. Opdracht geschiedenis
_______ / 10
Score:
Kies één van de onderstaande vragen. Antwoord met volledige zinnen.

Welke nieuwe inzichten heb je dankzij dit boek opgedaan over de Nieuwe Tijd (ca. 1450 – ca.
1815) en de historische periode die in het boek aan bod komt? Werk uit met minstens vier
voorbeelden.

Is de auteur erin geslaagd, de historische periode op een overtuigende manier in het verhaal
te verwerken? Beantwoord deze vraag vanuit verschillende invalshoeken. Geef voorbeelden
van wat je geslaagd of minder geslaagd vond.
Villa da Vinci – 2016-2017
Nederlands 4
Klaar met de taak? Wacht, nog niet meteen opladen. Controleer eerst:




de spelling : lees alles aandachtig na. Gebruik aanvullend de spellingcontrole.
de leestekens
de structuur van je antwoorden: voeg alinea’s in waar nodig.
de lay-out : verwijder overbodige pagina-einden. Vermijd dat korte stukjes tekst gesplitst
worden over twee pagina’s.
Laad daarna je tekst op (uploadzone => Nederlands).
Download