Als auteur of kunstenaar je erfenis regelen

advertisement
Als auteur of kunstenaar je erfenis regelen
Voor de zakelijke kant van het werk van een auteur en uitvoerende kunstenaar zijn allerlei regels zodat het
auteursrecht ook na overlijden een hele tijd blijft bestaan. Wat moet je als auteur of uitvoerend kunstenaar hiervoor
regelen?
Auteurs en uitvoerende kunstenaars krijgen van de wet auteursrechten op hun werk of prestatie. Met deze
auteursrechten kan men bepalen hoe het werk of de prestatie wordt geëxploiteerd. Het gaat daarbij vooral om
verdere openbaarmaking en verveelvoudiging. De auteur en kunstenaar kunnen een vergoeding eisen voor iedere
exploitatie van hun werk.
Naast auteursrechten zijn er persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band
van de auteur of kunstenaar met het werk of de prestatie. De persoonlijkheidsrechten houden bijvoorbeeld in dat de
maker een werk kan beschermen tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding. Ook biedt het
persoonlijkheidsrecht bescherming tegen verminking of aantasting van het werk dat nadeel zou kunnen toebrengen
aan de eer of goede naam van de maker.
De auteur of kunstenaar heeft het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht zolang hij leeft. Pas zeventig jaar na het
overlijden vervallen de auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Het auteursrecht gaat bij overlijden automatisch over op
de erfgenamen (degenen die erven). Als de auteur geen testament heeft gemaakt, zijn dit de erfgenamen die de wet
aanwijst. Door een testament bij de notaris op te laten maken, kan de auteur zelf bepalen wie zijn auteursrecht erft.
De auteur heeft daarin alle vrijheid.
In tegenstelling tot auteursrechten gaan persoonlijkheidsrechten bij overlijden niet automatisch volgens de wet over
op de erfgenamen. Hiervoor is een testament of een codicil nodig. Net als bij de auteursrechten, is de auteur of
kunstenaar vrij om te bepalen wie de persoonlijksheidsrechten erft. Als de auteur of kunstenaar niets regelt,
vervallen de persoonlijkheidsrechten met zijn overlijden. Overigens hoeft degene aan wie de auteur de
persoonlijkheidsrechten toekent, niet dezelfde persoon te zijn als de erfgenaam die het auteursrecht krijgt. Wij
adviseren jou de rechten wél bij één persoon te houden.
Auteurs en uitvoerend kunstenaars: zorg dat je regelt aan wie jouw persoonlijkheidsrechten toekomen na je
overlijden. Wij adviseren je graag over een testament en/of codicil.
Veenendaal
Veenendaal, t: (0318) 55 28 28
Meer informatie vindt u op:
http://notaris-ottens.nl
Download