Taak 4 Eten is een risico

advertisement
Klas(sen):
Vak:
Leerkracht(en):
/30 Datum:
Of
VERVANGTAAK
/10
Naam van de leerling: ....................................................................... Klas: ..........
Deze vervangtaak telt 2 bladzijde(n) en
Nr: .......
bladzijde(n) bijlagen.
Tekstanalyse: eten is riskant
1.
Lekker eten en drinken verhoogt de levensvreugde maar we eten en drinken teveel. Waarvan
eten/drinken we teveel?
/3
2.
Verkeerde behandeling van de voeding in het huishouden kan leiden tot voedselvergiftiging.
Wat zijn meestal de symptonen van een voedselvergiftiging?
/7
3.
De auteur bespreekt enkele risico’s en zet ze op een rijtje: zoek de 7 vermelde risico’s en zet
ze in de volgorde van ernstig tot te verwaarlozen risico.
/4
Bladzijde 1 van 2
Vervangtaak
/1
/10
(

)
4.
Wat is een allergeen?
5.
Geef voor volgende woorden een synoniem of ander woord zoals de auteur ze in de tekst
gebruikt:
Bewaarmiddel
Terughalen
Giftigheid
Kankerverwekkendheid
Verbruik
Onkruidverdelgers
Kunstmatig
Hulpstoffen, toevoegingen
Besmetting
Smaak geven, versterken
/5
6.
De auteur vermeldt onrechtstreeks een aantal tips om risico’s in te perken. Tracht er 5 hier te
vermelden.
Bladzijde 2 van 2
Download