aanpassingen vwo 2003 tijdvak 1

advertisement
AANPASSINGEN EXAMENS 2009 TIJDVAK 1
VMBO-GL en TL NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2
EXAMENOPGAVEN
bladzijde 2

vraag 2 aangepast + omschrijving afbeelding:
Op de pot met natriumcarbonaat staat het volgende pictogram: een vierkant met daarin
een kruis.
Wat betekent dit pictogram?
A bijtend
B explosief
C giftig
D schadelijk
bladzijde 3 t/m 7: geen aanpassingen
bladzijde 8

vraag 27 aangepast:
Beschrijf de opstelling van de filtratie (stap 4). Geef daarbij aan waar zich het filtraat en
waar zich het residu bevindt.
bladzijde 9: geen aanpassingen
bladzijde 10


regel 10 + afbeelding vervallen
vraag 39 aangepast:
De stofstroom vanuit reactor I naar reactor II wordt aangeduid met het getal 2.
De stofstroom vanuit reactor II naar de scheidingsruimte wordt aangeduid met
het getal 3.
De stofstroom vanuit de scheidingsruimte naar reactor I wordt aangeduid met
het getal 1.
De stofstroom die afgevoerd wordt uit de scheidingsruimte wordt aangeduid met
het getal 4. In die stofstroom is waterstofperoxide aanwezig.
In welke andere stofstroom is ook waterstofperoxide aanwezig?
A stofstroom 1
B stofstroom 2
C stofstroom 3
1/2
bladzijde 11

vraag 41 aangepast + afbeeldingen vervallen:
Er zijn twee smeltdiagrammen gemaakt. Eén daarvan is het smeltdiagram van
kwartsglas.
Voor smeltdiagram 1 geldt het volgende:
De grafiek van de temperatuur stijgt geleidelijk tot een temperatuur van 1600 °C.
Daarna stijgt de temperatuur in een hoger tempo.
Voor smeltdiagram 2 geldt het volgende:
De grafiek van de temperatuur stijgt geleidelijk tot een temperatuur van ongeveer
1700 °C en blijft daarna constant.
→ Welke van deze twee smeltdiagrammen is het smeltdiagram van kwartsglas? Geef
een verklaring voor je antwoord.
bladzijde 12: geen aanpassingen
bladzijde 13

tekst bij "Bronvermelding" vervalt
2/2
Download