Notities bij Cito Rekenen-Wiskunde 3.0

advertisement
Notities bij Cito Rekenen-Wiskunde 3.0
Doelen:


Inhoudelijk voorbereid te zijn op identiteitsgevoelige onderwerpen.
Kort overzicht van wat nieuw is bij versie 3.0
Afspraken Samenwerkingsverband Berséba, regio Noord-Oost:







Het samenwerkingsverband vraagt de scores van de Cito toetsen Rekenen-Wiskunde,
Spelling, Begrijpend lezen en Lezen op.
In de nieuwsbrief wordt aangegeven in welke week welke toets wordt afgenomen.
Om te zorgen dat dezelfde toets(versie) wordt afgenomen is de afspraak dat bij een nieuwe
versie deze één jaar na uitkomen wordt afgenomen. Met ingang van 2014-2015 betreft dit
Rekenen-Wiskunde groep 3.
De scores worden m.i.v. 2014-2015 opgevraagd volgens de nieuwe normering. Deze nieuwe
normering, ook voor bestaande toetsen, wordt door ParnasSys en Cito LOVS overigens
automatisch weergegeven.
De scores worden doorgegeven in I t/m V met ingang van 2014-2015.
Alle leerlingen die volgens Cito deel moeten nemen aan een toets, wordt de score van
doorgegeven. De toetsen worden ook afgenomen volgens de instructies van de handleiding.
Alle scholen ontvangen in maart een analyse overzicht van de toets gegevens van de regio.
Wat is nieuw aan versie 3.0?




De nieuwe toetsen sluiten aan bij de referentieniveaus.
De toetsen bevatten meer kale bewerkingen. De combinatie van kale en contextopgaven
biedt u extra analysemogelijkheden.
De afnamekaarten. Op één A4 tje staat wat je moet doen.
Een hoofdstuk over communiceren van toetsresultaten.
Notities bij toets groep 3









Toegestane aanpassingen aan afname condities: zie tabel 2 op bladzijde 15 van de
handleiding.
Toetsen op maat? Een leerling die voorloopt mag in januari al E3 getoetst worden. Een
leerling, die nog niet aan M3 toe is, kan deze toets overslaan. In dat geval wordt E3 de
toetsversie M3E3 gemaakt.
Leerlingen hebben nodig: potlood, gum en eventueel afdekblad (half A4) en kladblaadje.
De toetsen mogen in delen worden afgenomen. Zie hiervoor de knipmomenten. De toets
M3E3 bestaat standaard uit drie taken.
De voorgelezen opgave mag meerdere keren herhaald worden.
Voor nakijken is er een nakijkkaart. Reken de volgende opgaven fout:
o Die fout beantwoord zijn.
o Die overgeslagen zijn.
o Waarbij twee of meer antwoorden zijn ingevuld.
o Waarbij cijfers zijn omgedraaid. Als een cijfersymbool is gespiegeld, dan wordt het
antwoord wel goed gerekend.
De inhoud van de toets staat met voorbeelden heel mooi in 6.2 vanaf bladzijde 55, waarbij
met name de tabel op bladzijde 61 heel belangrijk is te bepalen welk type opgaven nog meer
instructie vragen; getallen en bewerkingen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en
delen, meten.
Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en/of forse achterstand, wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Zie hiervoor het OPP model van ons
Samenwerkingsverband.
Inhoudelijk te bespreken opgaven:
o M3: Taak 1: 12 (heks, kabouter), 18 (zweefmolen). Taak 2: 9 (clown).
o M3E3: Taak 2: 2 (dwergen), 7 (kerstman).
o E3: Taak 2: 23 (kermisattractie)
Notities bij toets groep 4












Afname M4 tweede helft januari/eerste helft februari. Afname E4 in juni.
Toegestane aanpassingen aan afname condities: zie tabel 2 op bladzijde 15 van de
handleiding.
Toetsen op maat? Een leerling die voorloopt mag in januari al E4 getoetst worden. Een
leerling, die nog niet aan M4 toe is, kan toets E3M4 maken. En in juni i.p.v. E4 de toets M4E4.
Leerlingen hebben nodig: potlood, gum en eventueel afdekblad (half A4) en kladblaadje
(mogen ook in het opgavenboekje aantekeningen maken).
De toetsen mogen ook in drie delen worden afgenomen. Zie hiervoor de knipmomenten. De
combinatietoets M/E bestaat standaard uit drie taken.
De voorgelezen opgave (uitgezonderd E4 taak 2) mag meerdere keren herhaald worden.
Voor leerlingen die extra oefening nodig hebben, kan een kennismakingsboekje aangeschaft
worden.
U geeft de leerlingen de tijd die ze nodig hebben voor het beantwoorden van elke opgave.
Voor een taak staat 45 minuten, maar dit is een indicatie.
Voor nakijken is er een nakijkkaart. Reken de volgende opgaven fout:
o Die fout beantwoord zijn.
o Die overgeslagen zijn.
o Waarbij twee of meer antwoorden zijn ingevuld.
o Waarbij cijfers zijn omgedraaid (b.v. 31 i.p.v. 13). Als een cijfersymbool is gespiegeld
(b.v. Ǝ i.p.v. E, dan wordt het antwoord wel goed gerekend.
De inhoud van de toets staat met voorbeelden heel mooi in 6.2 vanaf bladzijde 55, waarbij
met name de tabel op bladzijde 61 heel belangrijk is te bepalen welk type opgaven nog meer
instructie vragen; getallen en bewerkingen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en
delen, meten.
Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en/of forse achterstand, wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Zie hiervoor het OPP model van ons
Samenwerkingsverband.
Inhoudelijk te bespreken opgaven:
o E3M4: In orde.
o M4: Taak 2: 2 (superman op poster)
o M4E4: Taak 3: 3 (spookhuis attractie)
o E4: Taak 2: 23 (kermisattractie)
Download