aanpassingen vwo 2003 tijdvak 1

advertisement
AANPASSINGEN EXAMENS 2014 TIJDVAK 1
HAVO GESCHIEDENIS
EXAMENOPGAVEN
Paginaovergangen zijn komen te vervallen. Tevens teksten die naar pagina’s verwijzen (zoals:
Lees verder)
bladzijde 5
Vraag 22 boven tabel:
Hieronder staan vier gebeurtenissen (a tot en met d) in chronologische volgorde, en daaronder vijf
gevolgen (1 tot en met 5) in willekeurige volgorde.
bladzijde 6
Vraag 27 tweede punt:
- (met een verwijzing naar de bron) ....
BIJLAGE BRONNENBOEKJE
bladzijde 3
bron 2 aangepast naar:
Prent van het standbeeld van de hertog van Alva, landvoogd in de Nederlanden van 1567 – 1573.
De prent laat een levensgrote staande man zien. Dit is Alva. Onder de voeten van de trotse Alva
liggen twee figuren. Wie de liggende figuren voorstellen is omstreden, of het zijn Egmont en
Horne, de twee door Alva onthoofde hoge edelen, of Willem en Lodewijk van Nassau, beiden door
Alva verslagen.
Op de voet van het standbeeld staat (in het Latijn): “Gemaakt door Jongeling van buitgemaakte
brons”. Hiermee wordt het brons bedoeld van de kanonnen van het leger van Lodewijk van
Nassau, de broer van Willem van Oranje, dat is buitgemaakt door het leger van Alva na de slag bij
Jemmingen (Oost-Friesland), in 1568.
bladzijde 6
bron 7 (aangepast naar)
In 1918 verschijnt een affiche over de kort daarvoor, door het Comité van publieke informatie
uitgebrachte, eerste officiële oorlogsfilm van de Verenigde Staten: Pershing’s Crusaders.
Generaal Pershing leidde tijdens de Eerste Wereldoorlog de Amerikaanse strijdkrachten in Europa.
Op het affiche wordt de generaal zittend op een paard afgebeeld. Hij wordt omringd door soldaten
met Amerikaanse vlaggen. Achter hem staan kruisvaarders te paard klaar om met hem en zijn
soldaten ten strijde te trekken.
bladzijde 9
Bron 10 (aangepast naar)
Op 19 mei 1954 verschijnt een prent van tekenaar Herblock in The Washington Post met als titel:
“Schoolbel”.
1/2
De luidende schoolbel wordt voorgesteld als een enorme klok, die de vorm heeft van de Liberty bell
(= vrijheidsklok) uit 1776 in Philadelphia, een belangrijk symbool van de onafhankelijkheidsstrijd
van de Verenigde Staten.
Op de klok staat: ”Verkondig vrijheid door het hele land”.
Onder de klok is een deel van een gebouw met daarvoor de Amerikaanse vlag te zien. Op het
gebouw staat: “Hooggerechtshof van de Verenigde Staten”.
2/2
Download