Bioplek - nieren en lever

advertisement
Herhaling leerstof / maatwerk
Les OPSLAG (Bioplek - nieren en lever)
Inleiding:
Op de website van Bioplek ga je zoeken naar de informatie die je nodig
hebt om de vragen te beantwoorden. Je mag je biologieboek als naslag
raadplegen.
Opdracht 1:
Ga naar http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nier.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Welke twee stoffen worden voornamelijk door de nieren uitgescheiden?
Waar ligt de hypofyse?
Geef een korte omschrijving van wat er verstaan wordt onder uitscheiding.
Welke drie andere uitscheidingsorganen kun je noemen?
Zet de volgende termen van buiten naar binnen: nierbekken - nierschors - niermerg
Geef aan wat er in het nierbekken, de nierschors en het niermerg gebeurt.
In welke niereenheden wordt het bloed gefilterd?
Wat is voorurine en welke stoffen zitten hier onder andere in?
Noem een aantal delen uit het bloed die bij gezonde personen niet in de urine terecht
komen.
Bladzijde 11 t/m 14 mag je overslaan. Ga verder op bladzijde 15.
Welke twee stoffen hebben de kleinste clearance en welke twee de grootste?
In welk orgaan wordt ureum gemaakt?
Is ureum een afvalstof of niet? Leg je antwoord uit.
Wat zijn aminozuren en waarvoor hebben we ze nodig?
Wat gebeurt er met overtollige aminozuren?
Wat is de taak van de lever dan precies i.v.m. de afvoer van de afvalstoffen?
Opdracht 2:
Ga naar http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/lever.html
Zoek op de bladzijden naar de nodige informatie.
1
2
Klik op 1 Functies van de lever
Welke hormonen regelen de hoeveelheid suiker in het bloed?
Wat heeft de lever hiermee te maken?
3
4
5
6
7
8
Ga naar bladzijde 22.
Waar wordt gal gemaakt?
Wat is de functie van gal?
Waar worden rode bloedcellen afgebroken?
Welke afvalstof ontstaat hierbij?
Waardoor wordt onze ontlasting bruin gekleurd?
Wat is geelzucht?
9
10
Ga naar bladzijde 25.
Wat is de weg van een deeltje ureum voord at deze door de nieren uitgescheiden wordt?
In welk bloedvat zit veel en in welk bloedvat zit weinig ureum? Leg je antwoord uit.
Download