Scoreformulier - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Inhoudsopgave Pulsar-Chemie vwo S1 deel 3
i-Puls 6
15 Zuren en basen in de praktijk 7
15.1 Oxiden met water 8
15.2 Amfolyten 12
15.3 Buffers 14
15.4 De pH van een buffer 17
15.5 Het maken van een buffer 20
15.6 De titratiecurve 22
15.7 Een werkplan maken 24
Onderzoeksvaardigheden 26
Overzicht 28
Op weg naar het proefwerk 29
16 Stereochemie 31
16.1 Ruimtelijke structuren 32
16.2 Cis-trans isomerie 35
16.3 Optische activiteit 38
16.4 Asymmetrisch C atoom 42
16.5 Reactiemechanismen 47
Ontwerpvaardigheden 49
Overzicht 50
Op weg naar het proefwerk 51
Coach C 53
17 Polymeren 57
17.1 Additiepolymeren 58
17.2 Rubber 62
17.3 Condensatiepolymerisatie 65
17.4 Eigenschappen van kunststoffen 68
17.5 Toepassingen van kunststoffen 71
17.6 Het verwerken van kunststoffen 74
17.7 Een fabriek 77
Onderzoeksvaardigheden 79
Overzicht 80
Op weg naar het proefwerk 81
18 Natuurlijke chemie 83
18.1 Voedsel 84
18.2 Koolhydraten 86
18.3 Eiwitten 90
18.4 Ruimtelijke structuur van eiwitten 93
18.5 Eiwitsynthese in de natuur 98
18.6 Is chemie vies? 104
18.7 Chemische kringlopen in de natuur 108
Informatievaardigheden 112
Overzicht 114
Op weg naar het proefwerk 115
Aanpassing examenprogramma scheikunde 2007
In 2007 is het examenprogramma scheikunde vwo aangepast. De deelvakken S1 en S2 zijn toen
verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam het vak scheikunde, dat voor het vwo 440 slu omvat.
Tot en met het eindexamen van 2010 heeft dat voor S1 geen gevolgen en geldt dat de leerstof bestaat
uit de inhoud van de boeken Pulsar-Chemie vwo S1 deel 1, deel 2 en deel 3 (zonder de hoofdstukken
19 en 20).
Voor het eindexamen van 2011 zul je voor het nieuwe vak scheikunde ook de hoofdstukken 19 en 20
moeten kennen. Deze hoofdstukken staan achterin in dit boek.
Aangezien je voor het eindexamen van het nieuwe vak scheikunde in 2011 bepaalde onderdelen niet
meer hoeft te kennen, staat op deze site (www.pulsar.wolters.nl) een spoorboekje, waarin te lezen is
welke onderdelen uit de eerste 18 hoofdstukken niet meer geleerd hoeven te worden.
Aanpassing examenprogramma scheikunde 2007 118
19 Analysetechnieken 119
19.1 Welke stof is dit? 120
19.2 Gaschromatografie 123
19.3 Massaspectrometrie 128
19.4 Absorptiespectrometrie 134
19.5 Absorptiespectrometrie kwantitatief 138
Onderzoeksvaardigheden 141
Overzicht 142
Op weg naar het proefwerk 143
20 Redox in de praktijk 145
20.1 Redoxreacties 146
20.2 Corrosie 148
20.3 Elektrolyse 151
20.4 Praktische toepassingen van elektrolyse 155
Ontwerpvaardigheden 159
Overzicht 160
Op weg naar het proefwerk 161
Checklists Vaardigheden 164
Parate kennis 171
Geheugensteuntjes 173
Eindtermen 191
Register 196
Leerlingen-ICT: www.sk1.dl3.pulsar.wolters.nl
Download