Kennismakingsoefeningen scheikunde Binas vwo

advertisement
Binas
Oefenopdrachten scheikunde
vwo
Binas-quiz scheikunde vwo
Het is voor leerlingen belangrijk dat ze op het examen havo/vwo goed de weg kennen in Binas.
Daarom treft u hierbij een Binas-quiz scheikunde aan met antwoorden.
U kunt deze quiz bijvoorbeeld in havo-5 of vwo-6 gebruiken bij één van de laatste lessen
voor het examen. Leerlingen hebben er ongeveer 50 minuten voor nodig. Ze kunnen na afloop
zelf hun score vaststellen aan de hand van de antwoorden.
Ken jij de weg in Binas 5e druk?
Vraag
Tabel - Antwoord
nummer
1. Wat is de samenstelling in massaprocenten van koolstofstaal?
2. Hoe groot is de verbrandingswarmte
van koolstofmonooxide?
3. Hoe groot is de verdampingswarmte
van CO?
4. Geef de formule voor de reactieconstante.
5. Wat stelt [A] voor?
6. Geef de structuurformule van glycine.
7. Wat is de kleur van K3Fe(CN)6?
8. Hoe groot is de molaire iongeleidbaarheid van ClO4-?
9. Hoe groot is de CCC bindingshoek in
benzeen?
10. Zoek bij de naamgeving op wat triaconta- betekent.
11. Wat is het atoomnummer van broom?
12. Hoeveel gram chloride-ionen zijn per
liter onvervuild zeewater aanwezig?
13. Hoeveel mol zwaveldioxide gas lost
op in een liter water bij po en 303 K?
14. Hoe groot is de relatieve atoommassa
van telluur?
15. Hoe groot is het oplosbaarheidsprodukt van Fe(OH)3?
16. Hoe groot is Kp bij T = 750 K van de
reactie NH3(g) + HCl(g) ⇄ NH4Cl
(s)?
17. Hoe groot is de ionisatie-energie voor
het derde elektron van aluminium?
18. Hoe groot is ADI van arseen?
19. Wat betekent R10 ?
© Wolters-Noordhoff bv
1
Binas
Oefenopdrachten scheikunde
vwo
20. Wat is de kleuromslag van methylrood als het gebruikt wordt als indicator in redoxreacties?
21. Hoe groot is de ionisatieconstante van
zuiver zwavelzuur?
22. Hoe groot is de Rf-waarde van ßcaroteen?
23. Hoe groot is de dissociatieconstante
van FeY2-?
24. Welke isotopen komen van
magnesium in de natuur voor?
25. Hoe groot is de dichtheid van soldeer
(zacht)?
26. Wat is het smeltpunt van
calciumchloride?
27. Hoe groot is de extinctiecoëfficient
van fenolrood?
28. Wat is de karakteristieke groep van
sulfonzuur?
29. Geef de rationele naam voor helse
steen.
30. Geef het symbool van een reactor.
31. Wat moet je doen als je benzine hebt
ingeslikt?
32. Hoe hoog is het kookpunt van 1hexeen?
33. Wat betekent Kp?
34. Wat kun je zeggen over de oplosbaarheid van witte fosfor in ethanol?
35. Geef de naam van het element met het
symbool Sg.
36. Hoe groot is de molariteit van 32
massaprocenten ammonia?
37. Welke naam heeft de karakteristieke
groep –CN?
38. Hoe hoog is het smeltpunt van
butaan?
39. Geef de structuurformule voor
linoleenzuur.
40. Geef de electronenverdeling voor Zr
(atoomnummer 40).
© Wolters-Noordhoff bv
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards