Kennismakingsoefeningen natuurkunde Binas

advertisement
Binas
Oefenopdrachten Natuurkunde
havo-vwo
Binas-quiz natuurkunde havo-vwo
Ken jij de weg in Binas?
Vraag
Tabel - Antwoord
nummer
1. Hoe groot is de massa van de aarde?
2. Hoe groot is de verbrandingswarmte
van Gronings aardgas?
3. Hoe groot is de constante van Planck?
4. Geef de formule voor de
middelpuntzoekende kracht.
5. Hoe groot is de soortelijke weerstand
van constantaan bij 293 K?
6. Wat is de atoommassa van U-235,
uitgedrukt in u?
7. Wat is de eenheid van magnetische
inductie?
8. Hoe groot is de halveringsdikte van
aluminium voor γ-straling bij een
energie van 1,0 MeV van het foton?
9. Hoe groot is de brekingsindex van
zwaar kroonglas voor geel licht?
10. Hoe groot is de snelheid van geluid in
water bij 20 °C?
11. Wat is het kookpunt van alcohol?
12. Welke straling zendt Ra-224 uit?
13. Hoeveel joule is 1 eV?
14. Hoe ver staat de aarde af van de
maan?
15. Wat is de orde van grootte van de
golflengte van zachte röntgenstraling?
16. Wat is het symbool van soortelijke
weerstand?
17. Hoeveel kg is 1 u? En hoeveel MeV is
1 u?
18. Hoe groot is de dichtheid van lood bij
273 K?
19. Hoe groot is de ionisatie-energie van
het elektron in waterstof?
20. Wat is de effectieve totale
lichaamsdosis die je beroepshalve
vanaf 18 jaar per jaar mag ontvangen?
21. Welk isotoop ontstaat bij het verval
van Na-24?
22. Uit welke quarks bestaat een proton?
23. Hoeveel radialen is een hoekminuut?
24. Hoe groot is de grenshoek van
diamant voor geel licht?
© Wolters-Noordhoff bv
1
Download